Yüzün içsel ve dışsal faktörler ile yaşlanma süreci, derinde destek dokularından yüzeyde deriye kadar, tüm katmanlarında başlamakta. Deride kolajen ve elastin gibi destek dokular azalırken, derinin kendini yenileme yeteneği yavaşlamakta, yağ dokusu gibi deri altı destek dokularında volüm kayıpları yada belli estetik alanlarda yağ dokusu artışları olmakta, yer çekimi ile estetik alanlar içe ve aşağı yer değiştirmekte. Zamanla yüzde estetik olarak kabul edilebilir yumuşak konturlar kaybedilmekte, yüz alt kısmı genişlemekte, ince çizigiler, kırışıklıklar, fold olarak tanımladığımız katlantılar oluşmakta, göz altları gibi alanlarda derin oluklar gelişmekte... 

Yaşlanmanın yüzdeki bu problemler için medikal estetik, estetik cerrahi ve lazer gibi uygulamlar kullanılmakta. Amaç yüzü gençleştirmek ve bu değişimleri geri çevirebilmek. Bu amaçla son yıllarda en sık kullanılan yöntem yüze zenginleştirilmiş yağ hücreleri ve yağ dokusu kaynaklı kök hücrelerin uygulanmasıdır.

Bu uygulama ile yüzde fazla yağ dokuları alınmakta, volüm kayıp alanlarına yağ dokusu enjekte edilmekte ve yağ dokusu kaynaklı kök hücreler ile derinin yeniden gençleşmesi sağlanmaktadır. Bu belkide ideal yüz gençleştirmenin temellerini sağlamaktadır. 

Burada kullanılan yağ enjeksiyon tekniğinde yağ dokusundan çok küçük partiküller elde edildiği için buna "Mikro Yağ Enjeksiyonu" denilmektedir. Klinik etkinliğin arttırılması için uygulamada PRP de kullanılmaktadır.

Bu yöntem tek başına yada minimal yüz estetik cerrahisi, göz kapağı estetiği ve ipliklerele yüz germe uygulamları ile kombine kullanılabilmektedir. 

Bu yöntemde yağ dokusu hastadan karın alt, sırt atl ve bel yada diz kapakları iç kısmından tercih edilmekte. Hasta ayakta iken bu alanlar cerrahi kalem ile işaretlenmekte. 

Deri antiseptikler ile steril edildikten sonra bu alanlara tümesent anestezi solüsyonu uygulanmakta. Buna şişirme anestezide denilmekte. Solüsyon içerisinde ringer laktat, sodyum bikarbonat, lokal anestezi için lidokain ve adrenalin bulunmakta. Normalde tümesent anestezi için serum fizyolojik kullanılır iken burada yağ dokusu ve yağ dokusu kaynalı kök hücreler için soğuk ringer laktat kullanılmaktadır. 

Tümesent anestezi sonrası lokal anestezi için 20-30 dakika beklenilir. 

Yağ alımı yapılacak alanda 3 mm küçük kesi yapılarak bu kesiden özel kanüller ve 10 ml enjektör ile yağ alımı yapılır. 

Burada kullanılan kanüller 2 mm çapında ve yan kısmında 0.5-0.8 mm çapında delikler bulunmaktadır. Aşağıdaki resimde en solda normal liposakşın kanülü, orta ve sağda ise burada kullanılan özel kanüller görülmektedir. 

10 ml lik enjektörün hafif sakşın etkisi ile donor alnadan yağ dokusu toplanmakta. Özel kullanılan kanüller ile mikro düzeyde yağ dokusu toplanmakta. Toplanan yağ dokuru kapalı steril ortamda ringer laktat yıkanarak kan hücreleri, anestezik maddeler ve özlü yağ hcrelerinden ayrılmakta. Sonra oksidasyon olması çin karanlık bir ortamda bekletilmekte. Yer çekiminde beklem süresinde ayrışan yağ dokusu ayrılmakta. 1 dakika 2000 rpm(448 g) de santrifüje alınmakta. Santrifüj sonrası daha konsantre yağ dokusu elde edilmekte. Bu yaklaşık olarak liposakşınla alınan ilk süspansiyonun % 10 nu kadardır.

Böylece zenginleştirilmiş yağ dokusu elde edilmekte. Bu doku süspansiyonu 1 ml lik enjektörler 0.5 ve 0.8 ml olacak şekilde konulmakta ve etiketlendirilmekte.  Sonra her birine 1 ml ye tamamlayacak şekilde klasik yöntemler ile elde edilen PRP konulmakta.

Böylece en son olarak zenginleştirilmiş yağ hücreleri + kök hücreler + büyüme faktörleriinden oluşan bir süspansiyon ele edilmekte. Yapılan laboratuvar çalışmalarında bu süspansiyonda canlı yağ hücrelerinin ve yağ dokusu kaynaklı kök hücrelerin daha fazla olduğu gösterilmiştir.

0.5 ml olanda yağ hücreleri ve kök hücreler 0.8 ml olandan daha az konsantrasyondadır. Bu her iki farklı konsantrasyondaki enjektörler aşağıdaki resimde görüldüğü gibi sarı alanlara 0.5 ml kırmızı alanlara 0.8 ml likler belirtilen miktarlarda enjektör ile uygulanmaktadır.

0.5-mL lik mikro yağ + 0.5 ml PRP süspansiyonu yukardaki resimde sarı ile gösterildiği gibi; 23-gauge iğneler ile üst göz kapağı sulcusunun üstü kısmına ve kaş bölgesine, alt göz kapağına, ağlama oluğuna ve infraorbital oluğa, üst dudakta deri altına ve ağız köşelerine uygulanmakta. Sonra hafif masaj uygulanmakta.

0.8 mL lik mikro yağ + 0.2 ml PRP süspansiyonu ise yukarıdaki resimde kırmızı ile gösterildiği gibi 20 gauge iğneler ile şakaklara, yanaklara, çeneye ve alt çene sınırına uygulanmakta. Ayrıca dudaklara uygulanmaktadır. 

Bu tüm yüz uygulaması ile ortalama 70-80 ml süspansiyon enjekte edilmektedir.

Hastaya estetik değerlendirme sonrası tüm tüze yada sadece ihtiyaç duyulan alanlara uygulama yapılmaktadır. baze estetik cerrahi uygulamlar ile kombine edilebilmektedir.

Aşağıdaki resimdeki hastaya üst göz kapağı estetiği ve göz altları için mikro yağ enjeksiyon uygulaması yapılmış

Aşağıdaki resimde hastaya sadece tüm yüz mikro yağ enjeksiyonu yapılmış

Aşağıdaki resimdeki hastaya ise bleferaplasti, kaş kaldırma ve mikro yağ enjeksiyonu tüm yüzüne yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency