Otolog yağ dokusu transferleri günümüzde en yaygın olarak uygulanan prosedürler arasında. Birçok farklı teknik kullanılırken asıl dikkatler transfer sonrası yağ greftlerinin sağkalım oranları(yağ dokusunun yeni anatomik alanda kalıcılığı) üzerinde odaklanmış durumda. Bu nedenle yağ dokusunun alınacağı alan-donör bölge seçimi, yağın transfer edileceği alan-recipient alanın hazırlanması, yağ alımı sırasında uygulanan negatif aspirasyon basıncın miktarı, lokal anestezide lidokain-adrenalin kullanımı, transfer sırasında PRP eklenmesi, donor alandan alınan yağ greftinin hazırlanması(örn. santrifüjleme, alınan dokunun filtrasyonu gibi), ne kadar ya enjekte edilebileceği üzerinde çalışmaları görmekteyiz. Burada diğer öneli olan bir konu donor alandan yağ dokusunu almak için kullanılan kanüllerin boyutları-çapları ve recipient alana yağ enjeksiyonu için kullanılan kanül-iğnelerin boyutlerı-çapları son derece önemlidir.

Donor alandan alım sırasınfa yağ hücrelerinin hayatta kalması son derce önemli olduğu gibi hücrelerde hasra olmadan recipient alana enjeksiyonuda önemidir.

Donor alandan alınan yağ greftlerinin boyutu; greftlerde yağ hücreleri, stromal vasküler fraksiyon (SVF) ve yağ doku kaynaklı kök hücrelerin sağkalımı için yararlı olduğu gösterilmiştir. İlk çalışmalarda donor alandan çapları büyük yağ dokusu toplama kanüllerinin daha büyük yağ partiküllerinin toplanmasını sağladığı bunun daha iyi adiposit canlılığını ve daha fazla toplam yağ dokusu hacimi anlamına geldiği düşünülmüştür. Ancak yeni çalışmalar çapları 1 mm'den büyük yağ parçacıkları yeni yerlerine transfer edildiği zaman(geniş yüzey alanları nedeni ile) hayatta kalma oranın düşük olduğu gösterilmiştir.

Yağ transferlerinde donor alndan alınan kanül ile recipient alana transferde kullanılacak iğnenin birbiri ile uyumlu olması gerekmektedir. Donor alandan yağ alımı için sıklıkla 1-4 mm çaplarında kanüller kullanılırken, recipient alana yağ transferinde 16,18,20 ve 22 G iğneler kullnılmakta. hangi kanül alımında hangi iğnenin tıkanma olmadan kolay enjeksiyon yapılabaileceği ise aşağıda açıklanmakta.

4 mm kanül ile donor alandan yağ dokusu alındığında; doku süspansyonu içerisinde partiküllerin çaplarının 4 mm ve altında oldukları görülmekte. Bu büyüklükte doku süspansiyonunu recipient alana enjekte edilirken tıkanma ve doku hasarı olmadan iç çapı 1.19 mm olan 16 G iğneler kullanılabilir.

3 mm kanül ile donor alandan yağ dokusu alındığında; doku süspansyonu içerisinde partiküllerin çaplarının 3 mm ve altında oldukları görülmekte. Bu büyüklükte doku süspansiyonunu recipient alana enjekte edilirken tıkanma ve doku hasarı olmadan iç çapı 1.19 mm olan 16 G iğneler kullanılabilir.

2 mm kanül ile donor alandan yağ dokusu alındığında; doku süspansyonu içerisinde partiküllerin çaplarının 2 mm ve altında oldukları görülmekte. Bu büyüklükte doku süspansiyonunu recipient alana enjekte edilirken tıkanma ve doku hasarı olmadan iç çapı 0.84 mm olan 18 G iğneler kullanılabilir.

1 mm kanül ile donor alandan yağ dokusu alındığında; doku süspansyonu içerisinde partiküllerin çaplarının 1 mm ve altında oldukları görülmekte. Bu büyüklükte doku süspansiyonunu recipient alana enjekte edilirken tıkanma ve doku hasarı olmadan iç çapı 0.60 mm olan 20 G iğneler kullanılabilir.


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency