Yüzün orta ve alt kısmında doku dolgunluğu ve estetiğinde yanak yağ dokusu-buccal fat pad önemli bir anatomik yapıdır. Yüz gençleştirme uygulamalarında başlangıçta gözden kaçmış bir alna olmakla birlikte son yıllarda bu yağ dokusuna dönük uygulamalar hızla artmakta. Örneğin bu yağ dokusunun alınması-bişektomi yüz estetiğinde en sık tercih edilen uygulamalar arasında yer almakta(daha detaylı bilgi için...).

Buccal fat-Bichat fat(anatomik olarak bir yağ dokusu olduğunu ilk kez tanımlayan kişinin adı) yüzde şakaklardan başlayarak elmacık kemik köprüsü altından aşağı yanağa ağız köşesine uzanan yüzün yağ dokularından birisidir. Anatomik olarak arkada masseter kası, önde buccal fat yer alarak yüz orta-alt kısmının yumuşak doku volümünü oluşturmakta. Bebeklik-infantil dönemde çok belirgin olan bu yağ dokusu emme fonksiyonu sırasında dokuların biribiri üzerinde kolay hereketini sağlamakta. Yaş ile birlikte yüz büyürken bu yağ dokusu volümü azalmakta. Çiğneme sırasında massater ve buccinator kasları arasında yer alarak bu fonksiyonu desteklediğini biliyoruz. Yerleşim yeri ile yüz sinirlerinin buccal dalları, parotis bezi ve kanalı ile yakın bir komşuluğu bulunmakta. Ortalam 6 mm kalınlığında 3.9 g ağırlığındadır. Sıklıkla sağ ve sol buccal fat arasında volüm olarak asimetri görülebilmekte. Yapısal olarak bazı kişilerde volümetrik olarak çok fazla yada çok az olabilir. Göz çevresi yağ dokuları gibi vücut metabolizmasından etkilenmez(kilo artışı ve azalması volümünü değiştirmez).

Bazı hastalarda bu yağ dokusunda tek yada iki taraflı volüm kaybı; yüzü daha kemiksi bir ifade vermekte. Bu ifade yüze daha sert bir ifade verirken elmacık kemikleri ve mandibula köşesinin aşırı belirgin olmasınada neden olmakta. Bu hastalarda otolog(hastanın kendi dokusu) yağ dokusu transferi yapılmakta.

Hastanın karın alt kısmı yada uyluk bölgesine tümesent anestezi uygulanarak özel kanüller ile yağ dokusu alınmakta.

Alınan yağ dokusu serum fizyolojik yada ringer laktat ile yıkanır. Alınan yağ dokusu emülsiyonuna santrifüj uygulanarak yağ dokusu ayrılmakta.  Bu yağ dokusu 2.4 mm lik konektörler ile iki enjektör arasında 20-30 kez geçirilerek yağ dokusunun ≤2.4 mm küçük yağ doku partiküllerine parçalanması sağlanmakta. 

 

 Böylece buccal fat enjekte edilebilir ve enjeksiyon sonrası kalıcı olabilecek mili ve mikrofat elde edilmiş olmakta.

 Elde edilen otolog yağ dokusu özel kanüller ile ağız içerisinden buccal fate uygulanmakta. Buccal fat yağ enjeksiyonu için bişektomde kullanılan anatomik nokta tercih edilmekte.

Bu alan povidone-iodine solüsyonu ile dezenfekte edilmekte. Bu alandaki mukozaya % 2 lik lidokain+ 1:200,000 adrenalin ile lokal anestezi yapılır.

18-gauge iğne ile bu alanan küçük bir hole açılır.

Bu holeden 7 cm uzunluğunda kanüller ile buccal fat boşluğa girilir.

Buccal alanın arka, ön ve alt kısımlarına doku kaybı alanları dışarıdan gözlenecek şekilde hafif basınçlar ile otolog yağ enejeksiyonu yapılır.

Hasta ön değerlendrimesine göre değişmekle birlikte sıklak her buccal alana 2-5 ml otolog yağ transferi yapılmakta. Yüzün bir tarafında uygulma taamalanrak diğer tarafına geçilmekte.

Uygulama sonrası 15-20 dakika soğuk kompresler uyguanmakta. 

Hastanın 10 gün antiseptik ağız gargarası kullanması istenmekte.

Uygun hastalarda yüzün diğer bölgelerine yapıln yağ enjeksiyonları ve lazer cilt yenilemler ile birlikte kombine kullanıldığında estetik sonuçları oldukça güzeldir.

 


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency