Deriden kemiğe kadar yüzde doku katmanları aşağıdaki temsili resimde olduğu tanımlanabilir. Yüzün orta ve alt estetik bölümlerinde doku katmanları arasında retaining ligament ve anatomik boşluklar ile derin yağ dokusu yer alırken yüzün üst bölümlerinde bu katmanlar bulunmamakta. 

Bu anatomik katmanlar bir bütün halinde yüzün konturlarını(konveks ve konkav hatları), volümünü ve estetik olarak kabul edilebilir çekiciliğini sağlamakta. Tüm dokular kemiklerinden deride dermise kadar uzanan retaining ligamentler ile yüzde sabitlenmiş durumdadır ve bu ligamentler arasında yer alan yüzeysel ve derin yağ dokusu yüzün volüm ve konturunu sağlamakta.

Yaşlanma süreci kemikten deriye kadar tüm katmanları etkilerken, retaning ligament bağların zayıflaması, yüzeysel ve derin yağ dokusunun azalması... yüzün yerçekimi ile aşağı-içe yer değiştirmesine, volüm kayıplarına ve konturların azalmasına neden olmakta.

Estetik amaçlı yapılan tüm girişimlerde doku katmanlarında hedeflenen retaining ligament tonuslarının arttrılması, yağ doku volümlerinin düzenlenmesi ve derinin nitelik ve niceliğinin arttırılmasıdır. Bu amaçla dolgular, iplik askı sistemleri, PRF, lazer uygulamları... başarı ile kullanılmakta. Çok geniş uygulama alanları olan otolog yağ dokusu enjeksiyonlarını son yıllarda bunlar arasında daha fazla tercih edilmeye başlandı. Yağ enjeksiyonlarının neden önemi sorusunun cevabında enjeksiyonda sadece kendi biyolojik dokumuzun kullanıması değil ayrıca yağ dokusunun eşsiz yapısıda sorgulanmalıdır. 

Yağ dokusu; yağ hücreleri-adipositler, yağ dokusunda damarsal yapılar çevresinde yer alan "stromal vascular fraction (SVF) hücre gurupları(yağ dokusu kaynaklı kök hücreler-adipose derived stem cells- ADSCs, perisitler, fibroblastlar...) ve hücre dışı destek dokusu-extracellular matrix-ECM oluşmakta. Vücudun herhangi bir yerinden uygun standartlarda alınan yağ dokusu yüze enjekte edildiğinde içeriğindeki adipositler, SVF ve ECM dokuya uygulanmış olmakta. Adipositler ve ECM volüm sağlarken SVF nin zengin hücresel içeriği doku onarımı ve yenilenmesini desteklemekte.

Yağ enjeksiyonlarında yağ dokusunun alınmasından, hazırlanma koşullarına, enjeksiyon derinliğine göre farklı tanımlar kullanılmakta. 

 • macrofat-milifat; yağ dokusu 3 mm çaplı, üzerinde 2x3 mm 2-3 adet hole bulunan kanüller ile alınmakta. 1200 g, 3 dakika santrifüjden geçirilmekte. Elde edilen doku süspansiyonunda  1.2-2.3 mm çapında yağ dokuları bulunmakta. Doku süspansiyonun boyutları nedeni ile derin yağ dokusuna 18 G ve daha büyük çaplı kanüller ile enjekte edilmekte. Tam anlamı ile yüzde volüm amaçlı kullanılmakta. 
 • microfat; yağ dokusu 3 mm çaplı, üzerinde 1 mm çaplı çok sayıda keskin kenarlı holler bulunan kanüller ile alınmakta. SF ile yıkanarak filtre edilmekte(özel filtreler ile). Elde edilen doku süspansiyonunda 1.2 mm den küçük yağ dokuları bulunmakta. Doku süspansiyonun boyutları nedeni ile derin ve daha sıklıkla yüzeysel yağ dokusuna 23-27 G kanüller ile enjekte edilmekte. Yüzde volüm amaçlıkullanılırken orta düzeyde doku onarımı ve yenilenmesi yapmakta.
 • nanaofat; yağ dokusu 3 mm çaplı, üzerinde 1 mm çaplı çok sayıda keskin kenarlı holeller bulunan kanüller ile alınmakta. SF ile yıkanarak filtre edilmekte(özel filtreler ile). Hücrelerin süspansiyon içerisinde hetorojen dağılımı için-emülsifikasyon 30 kez enjektörler arasında geçirilmesi. Elde edilen doku emülsifikasyonunda 400-600 nm yağ dokuları bulunmakta. Doku emülsifikasyonun boyutları nedeni ile sıklıkla yüzeysel deri altına 27 G kanüller ile enjekte edilmekte. Yüzde volüm amaçlı değil tamemen doku onarımı ve yenilenmesi için yapmakta.
 • SEFF; yağ dokusu 2 mm çaplı, üzerinde 0.5-0.8 mm çaplı çok sayıda holler bulunan kanüller ile alınmakta. 448 g, 1 dakika santrifüjden geçirilmekte. SF ile yıkama ve emülsifikasyon uygulanmaz. Elde edilen doku süspansiyonu 23- 27 G kanüller ile enjekte edilmekte. Yüzde volüm amaçlı yüzeysel yağ dokusuna enjekte edilmekte. Orta düzeyde doku onarımı ve yenilenmesi sağlamakta.
 • SVF-jel; yağ dokusu 3 mm çaplı, üzerinde 2-3 mm çaplı çok sayıda holler bulunan kanüller ile alınmakta. Hücrelerin süspansiyon içerisinde hetorojen dağılımı için-emülsifikasyon 15 kez enjektörler arasında geçirilmesi. Emülsifikasyon sonrası 2000, 3 dakika tekrar santrifüj uygulanmakta. den geçirilmekte. Elde edilen doku süspansiyonu 23- 27 G kanüller ile enjekte edilmekte. Yüzde volüm amaçlı yüzeysel yağ dokusuna enjekte edilmekte. Orta düzeyde doku onarımı ve yenilenmesi sağlamakta.

Enjeksiyonların derinliklerine bakıldığında derin yağ dokusu enjeksiyonları volüm amaçlı, yüzeysel yağ dokusu volüm ancak kontur hedefli, deri altı - dermal enjeksiyonlar doku onarımı ve yenilenmesi yapmakta.

 

Yaşlanma süreci ile birlikte yüzde alın, şakak, yanak, çene ve burun sırtı gibi alanlarda deri altı destetk ve yağ dokusunun azalmasına bağlı volüm kayıpları yaşanmakta. Bu alanlarda derin dokulara makro ve mikro fat formunda yağ enjeksiyonları yapılabilir. Dudaklar, akne skarları, jawline, derin kırışıklıklar gibi kontur problemlerinde mikrofat, SEFF yada SVF-jel formunda yüzeysel yağ enjeksiyonları yapılabilir. Derinin kendisini yenilemesi-onarması, güneş hasrasından kaynaklanan lekeler ve ince kırışıklıklarda ise SEFF gibi sub dermal-yüzeysel uygulamalar tercih edilmekte.  

Alında;

 • volüm amaçlı orta alın derin yağ dokusuna makrofat ve mikrofat yapılırken

Şakakta;

 • volüm amaçlı; üst ve alt temporal septumlar(STS ve ITS) ile sınırlı şakak üst derin yağ dokusuna ve alt temporal septum altında yer alan şakak alt derin yağ dokusuna makrofat ve mikrofat yapılırken  
 • kontur amaçlı amaçlı yüzeysel yağ dokuları olan LTFC, lateral temporal fat compartment, MTFC, middle temporal fat compartment ve LOFC, lateral orbital fat compartment mikrofat ve SEFF yapılmakta. 

Göz altlarında orbicularis retaining ligamet altında yerleşim gösteren suborbicularis oculi derin yağ dokusuna mikrofat ve SEFF yapılmakta. 

 Yanaklarda;

 • volüm amaçlı derin yağ dokularını oluşturan buccal fat-BF ve deep medial cheek fat compartment-DMCFC makrofat ve mikrofat yapılmakta.

 • kontur amaçlı LTFC-lateral cheek fat compartment, MCFC-medial cheek fat compartment ve NFC-nasolabial fat compartment yüzeysel yağ dokularına mikrofat ve SEFF yapılmakta. 

   

 


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency