Alın ve şakakta (fronto-temporal alan) saç yoğunluğu ve şekli yüzün çekicilği ve estetiğinde önemli faktörlerden birisidir.

Erkeklerde alın ön saç çizgisinin daha sıklıkla köşeli yada M şeklinde olduğunu görmekteyiz. Ancak kadınlarda ön saç çizgisinin bu şekilde olması kadınlara daha erkeksi ve yaşlı bir yüz ifadesi vermektedir. Kadınlarda ön saç çizgisi ırklara göre değişmekle birlikte daha yuvarlak olmalıdır.

Kadınlarda frontotemporal ön saç şekli aşağıdaki resimde gösterildiği gibi farklı formlarda karşımıza çıkmakta. Bu fromlar kadınlarda saç dökülmesinin şeklini de belirlemektedir. Yuvarlak fromda frontotemporal alanda saç çizgisinde gerileme yok. M şeklinde olan formunda ise frontotemporal apexte daha fazla dökülme ve geriye çekilme olmakta. Köşeli formda ise hem midfrontal hemde fronto teporal apexte dökülme ve geriye çekilme olmakta. Çan fromunda ise midfrontal point dökülme ve geriye çekilme çok belirgin. Üçgen fromunda ise frontoteporal ön saç çizgisi korunmuş ancak tüm alanlarda yaygın saç azalması ve kalın saçların incelerek vellus saçlar dönüşmesi belirgin olmakta. 

Asya ve Batı ırklarında kadınlarda yuvarlak, M ve köşeli ön saç fromu daha fazla görülmektedir. 

Kadınlarda ve erkeklerde ön saç çizgisi farklı fromlarda olmakla birlikte anatomik tanmlama alanları olan frontal midpoint, fronto-temporal line, temporal point, infra-temporal area ve sideburn-favori aynıdır. Bunlar dengeli ve harmoni içerisinde olmalıdır.

Ön saç çizgisinin alın kısmındaki bölüm frontal alan şakak bölümü temporal alan olarak tanımlanır ve bu iki alan fronto-temporal apexte birleşmekte. Temporal alan daha önde yer alan temporal point ile supra-temporal ve infra-temporal alan olarak ikiye ayrılmakta. 

Kadınlarda saç ekiminde ilk adım frontal midpointin belirlenmesidir. Aslında frontal midpoint ile kaş ortası-glabellla arasındaki mesafe yüzün toplam uzunluğu olan frontal midpoint ile çene-menton arasındaki mesafenin 3 de 1 dir.

Frontal midpointin belirlenmesinde sıklıkla kullanılan yöntem; burun altında subnasale-Sn ile çene menton-Me arasındaki mesafe ölçülür. Bu mesafe yada 5-7 mm daha fazlası orta hatta glabelladan-G yukarı işaretlendiğinde frontal midpointi vermekte.

Fronto temporal apex göz dış kısmında orbital rimden çizilen hat üzerinde iken temporal point kaş dış kenarınından 2 cm dışarıda yer almaktadır.

Fronto temporal saç alanı belirlendikten sonra bulanda saçların açılanması ve çıkış yönlerine bakılara işaretleme yapılmakta.

Bundan sonraki aşama ne kadar alana saç ekileceğinin ortalama olarak belirlenmesidir. Bunun için kullanılan yöntem midfrontal point ile temporal point arasında A çizgisi çizilmekte. Sonra frontotemporal apexin üzerinde saçların dökülme yoğunluğuna göre sınır belirlenmekte. Bu B noktası olarak işaretlenmekte. Böylece A çizgisi ile B noktası arasında bir üçgen oluşmakta. A X B çizgisi/2; üçgen alan fromülününden sağ veya solda alan ölçümü yapılmakta. Eğer dökülme simetrik ise A X B sağ ve sol toplam ekim alanını vermekte. Irkalara ve dökülmenin şiddetine bağlı olarak değişmekle birlikte ortalam A çizgisi 8.6 cm, B çizgisi 3.5 cm ve alanda 30.1 cm² olarak kabul edilmekte.

Hesaplanan frontotemporal alan ve istenilen saç yoğunluğuna( 1 cm2 de istenilen FU sayısı) göre ekim yapılacak folliküler ünit sayısı belirlenmekte. Bunun için hastanın frontotemporal alanında mevcut ön saç çizgisi ve saç ekiminde hedeflenen yeni saç çizgisi çizilmekte. Bu çizimlerde frontal midpoint, fronto temporal apex, temporal point ve infratemporal alanlar kullanılmakta. Yeni ön saç çizgisinin doğal olması için hafif gapler ve çıkıntılar oluşturulmakta. Ekilecek saç follikülerinin 1,2 ve 3&4 lü ekim alanları işaretlenmekte. 

Saç follikülleri FUE tekniği ile ense kısmından alınmakta. Alınan folliküller ünitler 1 li ve ince, 1 li ve kalın, 2 li ve 3-4 lü şeklinde ayrılmakta.

Bu ayrım önemli çünkü ekim sonucunun doğallığı folliküler yoğunluğun önden arkaya belli bir harmoni ile düzenlenmesiyle verilmekte. 

Ekim sırasında ince ve kalın 1 FU ile ekim yapılan alan geçiş alanı-transition zone olarak tanımlanır ve 1 cm genişliğinde, bunun hemen arkasında alan 2 li FU yer aldığı orta alan-mid zone olarak tanımlanır ve 1.5-3 cm genişliğinde ve en son 3&4 FU ile ekim yapılan alan apex alanı-apex zone olarak tanımlanır. Geçiş alanında 1 li FU ler 50 - 60/cm² olacak şekilde yoğun, orta alana 2 li FU ler 30 - 40/cm² yoğunlukta ve apex alanına ise 3&4 lü FU ler 20 - 25/cm² yoğunlukta ekim yapılmakta. 

Sideburn yani favori bölümünde ise 20 FU/cm2 yoğunluk ve ince 1 li FU seçilmelidir.

Frontotemporal alanda saç ekiminde temporal point ve temporal alan ayrı değerlendirilmelidir. Bu alanda 3 zone kullanılmakta. Zone I 1 cm, zone II 1-2 cm zone III ise zone II arakasında temporal alan boyunca uzanmaktadır. İnce 1 li FU ler zone I de yoğunluk 10-15 FU cm2 de, zone II de yine 1 li FU ancak daha yoğun 15 - 20 FU cm2 de ve zone III de 1-2 li FU 25 -30 FU/ cm2 olmalıdır. 

Saçların fronto temporal bölgede ekim açıları farklı olmalıdır. Temporal point altında infratemporal alanda 15-20 derece, supratemporal alanda 20-30 derece, frontal ön saç çizgisinin yanlarında 30-45 derece ve midfrontal point alanında 45-60 derecelik açı ile ekilmesi doğal bir görünüm vermektedir. Bunun için saç ekim aparatı istenilen açı ile deriye girilir sonra tam deriye paralel olarcak şekilde follikül yerleştirilmektedir.

Uygulama sonrası saç folliküllerinin alıdığı ense ve ekim yapılan frontotemporal alan 24 saat boyunca elastik tüp bandajlar ile kapatılır.

Ekim uygulamasından 1 gün sonra saçlı deri özel şampuan ile yıkanarak dilüe edilmiş hidrojen peroksit ile pansuman yapılmakta. 

 

 

 

 

 


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency