Çekici olarak tanımlanmış erkek ve kadınlarda en çok beğenilen yüz estetik alanları içerisinde dudaklar gözlerden sonra ikinici sırada, gülme sırasında ise birinci. Günümüzde uzun olmayan üst dudak mesafesi, dolgun ve simetrik dolgular daha çekici olarak kabul edilmekte.

Destek dokularda azalma ile birlikte yüzün tüm estetik alanlarında olduğu gibi üst dudak mesafesinde uzama ve içe dönme, dudaklarda volüm azalması, sınırlarının silinmesi gibi problemler ortaya çıkmakta. Hatta yapısal olarak bazı kişilerde üst dudak mesafesi normalden daha uzun olabilmekte. Burun estetik ameliyatlarında burun ucunun kaldırılması üst dudağın normalden daha uzun görünmesine neden olmaktadır.

Dudak kaldırma uygulamaları üst dudak mesafesinin uzaması problemleri için doğru çözümler sunmakta. Bu yöntem üst dudak mesafesini düzeltirken ayrıca üst dudağa istenen volüm etkisinide vermektedir. 

Dudak kaldırma uygulamaları cerrahi yada cerrahi olmayan iplik uygulmları şeklinde tanımlanabilir.

Dudak kaldırma cerrahi uygulamaları

Direkt Dudak Kaldırma-Direct Lip Lift-DLL

Bu yöntemde üst ve alt dudakta vermilion sınırından derinin cerrahi olarak çıkarılarak yeniden dikilmesi ve böylece dudağın kaldırılması ve vermilion volümünün arttırılması amaçlanmaktadır. Genel yada lokal anestezi altında aşağıdaki resimde tanımlandığı gibi dudaklar yeniden şekillendirilir. Bu uygulama otogreft, yağ veya hyaluronik asit enjeksiyon uygulamları ile desteklendiğinde sonuçları daha kalıcıdır.

Dolaylı Dudak Kaldırma-Indirect Lip Lift-ILL

Bu yöntemde cerrahi uygulama burun ile üst dudağın birleşkesinde yapılmakta. Aşağıdaki temsili resimlerde olduğu gibi farklı teknikler kullanılmakta.

Ağız Köşesi Kaldırma-Corner of the Mouth Lift-CML

Bu cerrahi teknik aslında dudak kaldırmadan daha çok ağız köşesinn yeniden estetik yapılandırılması için kullanılmaktadır. Aşağıdaki temsili resimlerde olduğu gibi farklı cerrahi teknikler kullanılmakta.

Mukozal Dudak Kadırma ve Şekillendirme

Bu cerrahi yöntemlerde üst ve alt dudak iç mukazal yüzeyden V, Y yada W şeklinde cerrahi kesiler ile üst dudak mesafesinin daraltılması hedeflenmektedir. Aşağıdaki temsili resimlerde farkı teknikler gösterilmektedir. 

Cerrahi Olmayan, Ameliyatsız Dudak Kaldırma

Yukarıda tanımlanan cerrahi uygulamlar sonrasında cerrahi alanda iz kalması gibi hasta açısından olumsuzluk üzerine bu teknik geliştirilmiştir. Bu uygulama lokal anestez altında yapılmakta. Yüzde kullanılanla ipliklerle askılama yönteminde olduğu gibi özel iplikler ile üst dudak burun alt kısmından yukarıya kalıcı olarak kaldırılmakta.

Dudak kaldımada ameliyatsız bu yöntem; üst dudak mesafesi yaşalanma sürecine uzamış yada genç yaşta olmasına rağmen yapısal olarak üst dudak mesafesi uzun olanlarda tercih edilmekte. 

Dudaklar ve ağız çevresinin muayenesi yapılarak uygulanacak yöntemle ilgili kararları etkileyecek diğer değişkenler hasta ile tartışılmalıdır. Yapılacak uygulamanın derecesi hastanın yaşına, sosyal kimliğine, diş ve kemik yapısına, dudağın ve yüzün estetik harmonisine, dudakta yapılacak değişimlerin yüzün estetik normlarını ne kadar etkileyeceğine ve dudak ile derinin kişisel özelliklerine göre karar verilmektedir.

Hasta muayenesi sırasında hastanın önden ve yandan normal, sosyal gülümseme(sırıtma olarak tanımlanmakta) ve tam gülerken dijital fotoğrafları da alınmaktadır. Bu fotoğraflar üzerinde ölçümler yapılmaktadır.

 

Hasta değerlendirilmesinde basitçe yapılan bir değerlendirme kullanılmakta.

  • Bunun için yüzün orta hattında philtral yüksekliği ve üst dudak yüksekliği ölçülerek bunun oranına bakılmakta. ırklarar göre değişimler olmakla birlikte Caucasian ırklarda kadınlarda philtral yükseklik 18-20 mm iken üst dudak vermilion yükseliği 7-8 mm dir. 

  • Alt çene kapalı iken üst dudak ile alt dudağın arasındaki aralık ve üst dişlerin ne kadar göründüğüne bakılmakta. Normalde alt çene kapalı iken üst dudak ile alt dudak arasında 0-3 mm aralık kalabilmekte(interlabial gap). Üst dişler bu aralıkta 2 mm kadar görünebilmektedir.

Bu değerlendirmelerden aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi üst dudak için bir skorlama yapılmakta. Bu skorlama hasta için neler yapılabileceğini belirlemektedir.

Skor 0 da; bu kişilerde philtal ve üst dudak yüksekliği normal. P/L oranı 3 ün altında. Dental show 1-2 mm. Bu kişilerde estetik olarak bir uygulamaya gerek yok. Ancaj P/L oranı 1.2 - 2.3 olduğunda daha çekici dudaklardan basedilmekte. Bu nedenle bu kişilerde hasta istek ve beklentilerine göre dolgu uygulaması yapılabilir.

Skor 1 de; bu kişilerde üst dudak hatta dudaklar incedir. P/L oranı 3-5. Bu yapısal olabilir ve sıklıkla üst dudakta volüm yoktur. Sonradan yaşla birlikte geliştiğinde üst dudak normal volümünde ancak içe dönmüştür. Bu kişilerde en güzel estetik sonuç dolgu uygulamsıdır.

Skor 2 de; bu kişilerde üst dudak yüksekliği normal iken philtral yükseklik fazladır. Bu nedenle dental show yok. P/L oranı 3-5 arasında. Bu kişilerde en doğru estetik sonuçlar dudak kaldırma ile alınabilmektedir.

Skor 3 de; bu kişilerde phitral yükseklik artmış ve üst dudak yüksekliği azalmıştır. Bu nedenle P/L oranı 5 in üzerindedir. Bu kişilerde sadece dudak dolgu uygulaması yeterli olmamakta dudak kaldırma ve dolgu birlikte kullanılmalıdır. 

Hasta muayenesinde; üst dudakta yapılacak kaldırma işleminin ve sonuçları aşağıdaki resimde gösterilen basit bir manevra ile görülebilmektedir. 

 Dudak kaldırma işlemleri öncesi bilgisayar destekli;dijital morfolojik işlemler uygulamalar ile hasta ile sonuçlar tartışılabilmekte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency