Üst göz kapağının anatomik-estetik harmonisi ve simetrisi son derce önemlidir. Bu nedenle üst göz kapağına dönük estetik değerlendirme ve uygulamalar son yıllarda hızla artmaktadır. Plazma enerjisi, fraksiyonel CO2 lazer, hyaluronik asit ve yağ dolguları, botulinum toksin uygulamları, göz kapağı estetik cerrahisi ... Bunlar tek başına yada kombine olarak uygulanabilmekte. Bu tüm uygulamlarda amaç üst göz kapağında anatomik-estetik olarak optimal bir görünümün elde edilmesidir.

Estetik olarak güzel ve çekici üst göz kapağı şekli tanımı önemli. Cinsiyete, yaşa, yüz şekline ve ırklara göre değişmekle birlikte optimal üst göz kapak şekli aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

Üst göz kapağı medial -iç kısımda konkav bir şekille başlayarak ortaya doğru(pupilla hizasında) konveksleşmeye başlamakta ve lateral-dış kısma doğru konveksliği artmakta. Bu nedenle üst göz kapağı projeksiyonu(anatomik olarak daha önde yer alma) iç kısımlarda geride iken orta anatomik alanlardan dışa doğru daha da artmaktadır. 

 

Göz açık ve karşı düz bakışta üst göz kapağında "lid crease" denilen bir katlantı oluşmakta. Bu katlantı düzenli ve görünür olmalı. Bunun üst göz kapağı sınırına olan uzukalığı idealde 3-4 mm olmalıdır.

Sağ ve sol üst göz kapakları ve göz kapak katlantısı simetrik olmalıdır.

Bu noktada dijital fotoğraf ve bilgisayar programları kullanılmakta. Hastanın göz, göz kapakları, kaş estetik ölçümleri yapılmakta.

Irksal özelliklere göre düzenlenmiş estetik normlar ile kişinin değerleri karşılaştırılarak bir rapor hazırlanmakta.

Hastaya yapılacak estetik uygulamanın seçimi bu raporlama ile yapılmakta. Doğru bir staratejinin belirlenmesinde yukarda yapılan ölçümler ile birlikte üst göz kapağı volümüne, deri fazlalığının varlığı ve üst göz kapağı katlantısı kullanılmakta.

Üst göz kapak katlantı mesafesi gözün irisi hizasında katlantı ile üst göz kapak kenarı arasındaki mesafe olarak ölçülmekte. 

Bu 7 mm den büyük olduğunda üst göz kapağında volüm kaybı, gözün göz çukuruna kaçmış gibi görünümüne neden olan son derce olumsuz çukur görünmekte(hollow yada sunken eye olarak ifade edilmekte).

Bu mesafe 2 mm den az ise üst göz kapağı torbalanmış, fazal derili oluşmuş görünümü vermekte.

Üst göz kapağının volümü, üst göz kapak katlantı mesafesi ve üst göz kapağında derinin fazlalığına göre bir sınıflama yapılmakta. Bu sınıflamaya göre hastaya hangi uygulama yapılacağına karar verilmekte.

Grup I

Üst göz kapağı katlantı mesafesi < 2 mm, üst göz kapağında deri fazlalığı var ve üst göz kapağı volüm eksikliği olan hastalar.

Bu hastalarda üst göz kapağı estetik cerrahisi altın standartdır. Cerrahi düşünmeyen hastalar için fraksiyonel CO2 lazer ve plazma enerjisi kullanılabilir. Ancak cerrahi yada bu uygulamalardan 1-2 ay sonra volüm eksikliği için hyaluronk asit dolgu yada otolog yağ transferleri yapılmakta.

 

Grup II

Üst göz kapağı katlantı mesafesi < 2 mm ve üst göz kapağı volümü normal olanlar.

Bu hastalarda üst göz kapağı estetik cerrahisi altın standartdır. Cerrahi düşünmeyen hastalar için fraksiyonel CO2 lazer ve plazma enerjisi kullanılabilir. Ancak üst göz kapağı volümü iyi olduğu için hyaluronik asit dolgu yada otolog yağ transferine gerek yoktur.

Grup III

Üst göz kapağı katlantı mesafesi > 7 mm olanlar. 

Bunlarda kendi içerisinde alt gruplara ayrılmakta.

Grup IIIa

Üst göz kapağı mesafesi > 7 mm, belirgin olarak üst göz kapak alanı çukur görünümde(sunken eyes) ancak üst göz kapak deri fazlalığı yok.

Bu hastalarda üst göz kapağına yapılacak hyaluronik asit dolgusu yada otolog yağ transferi altın standartdır.

Grup IIIb

Üst göz kapağı mesafesi > 7 mm, üst göz kapak alanı çukur görünüm(sunken eyes yok) yok ve ayrıca üst göz kapak deri fazlalığı da yok.

Bu hastalarda yine üst göz kapağına yapılacak hyaluronik asit dolgusu yada otolog yağ transferi altın standartdır.

Grup IIIc

Üst göz kapağı mesafesi > 7 mm, üst göz kapak alanı çukur görünümü yok ancak hafif-orta düzeyde üst göz kapak deri fazlalığı var. 

Bu hastalarda üst göz kapağı fraksiyonel CO2 lazer yada plazma enerjisi uygulanmakta. Aynı seansta hyaluronik asit dolgu yada otolog yağ transferi yapılmakta.

Grup IIId

Üst göz kapağı mesafesi > 7 mm, üst göz kapak alanı çukur görünümü yok ancak ileri düzeyde üst göz kapak deri fazlalığı var.

Bu hastalarda üst göz kapağına fraksiyonel CO2 lazer ve aynı senasta hyaluronik asit dolgu yada otolog yağ transferi yapılmakta. Sonrasında fraksiyonel CO2 lazer tekrarlanabilir.

Bu uygulamalr sınrasında simetri mutlaka korunmalıdır.

Üst göz kapakların hyaluronik asit dolgular özel kanüller ile uygulanmakta.

 

 

 

 


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency