Gülme sırasında üst dişlerin ve diş etlerinin aşırı görünmesi "Gummy Smile",  "Diş Eti Gülmesi" olarak tanımlanmakta. 

Erkeklerde % 7, kadınlarda %14 oranlarda görülen estetik bir problemdir.

Bazı kişilerde hafif olduğunda gülme sırasında estetik olarak güzel olarak algılanıken bazen kişiyi son derece rahatsız edebilmekte hatta gülme isteğini sınırlayabilmekte. Bu tür gülme şeklide kullanılan toplumsal tanımlamalarda çok rahatszı edici olmakta(at gibi kişneme ve at gibi gülme gibi). Akıllı telefonlarımız ile yapılan görüntülü iletişimlerimiz ve sosyal medya paylaşımlarımız arttıkça bu problemlerin farkındalıkları daha fazla artmakta.  

Estetik olarak gülme sırasında(Duchan smile olarak tanımlanan göz çevresi kaslarında mimiklere katıldığı tam gülme) ağızda gözlemlediğimiz gülme alanında 3 parametrenin varlığı ve bunların dengesi son derece önemlidir. Beyaz dişlerin tam, pembe diş etlerinin hafif görünebilirliği ve kırmızı dudakların gülme sırasındaki gülme alanını çerçeveleyecek şekilde estetik simetrik değişimi.

 

Gülme sırasında üst diş etlerinin hiç görünmemesi yada 2 mm ye kadar hafif görünmesi beklenir. Gummy smile matematiksel olarak gülme sırasında üst dudak alt sınır ile görünür diş etleri arasındaki mesafenin 4 mm den fazla olması ile tanımlanır. Ancak gülme estetiğinde gülme alanında üst dişlerin ve üst dudağın görünebilirliğinin önemi nedeni ile diş etleri ile gummy smile tanımında aşağıda görüldüğü gibi gülme sırasında dişler, diş etleri ve üst dudak alt sınırının gülme arkına olan mesafeside son derece önemlidir.

 

Gülme sırasında diş etlerinin aşırı görünüyor olmasının nedenlerini tanımlamaya çalışırsak;

  • üst çene kemiği-maxillanın gelişim kusuru ile daha yüksek olması 

  • üst diş etlerinin ön-üst dişlerin üzerini aşırı örtmesi; bu olgularda bu dişlerde ve diş etlerinde yapılacak basit uygulamalar gülme estetiğini normalleştirebilir 

  • üst ön dişlerin aşırı uzun olması 
  • üst dudağın kısa olması
  • hiperkaktif üst dudak 

Yukardaki bu nedenlerin dışında yüzün morfolojik tipi, yüzün yüksekliği ve simetrisi, gülme çizgisi, üst dudağın kalınlığı-boyutu-profili, dişlerin yerleştiği alveolar kemiklerin kalınlığı, diş etinin ve dişlerin biyotipide etkili olmakta. 

Gummy Smile Doğru Tedavi Yaklaşımı

Yukarda tanımlandığı gibi diş eti gülmesi; üst çene kemiği-maxilla kemiğinin yükseklik artışı yada ön dişlerin uzun olması gibi diş ve kemik dokulardan kaynaklanıyor ise dento-alveolar yada kemik cerrahisi gibi tedaviler uygulanmakta. 

Diş eti görünümü diş etlerinin aşırı büyümesi, dişlerin aşınarak kısalması yada dişlerin yapısal kısa olması gibi nedenlerden kaynaklanıyor ise ortodontik tedaviler ile aşırı diş etleri lazer ile alınabilir yada dişler uzatılabilir.

Kısa dudaklara estetik cerrahi uygulamalar yapılabilir.

Aşırı aktif kas guruplarına yapılabilecek kas cerrahileri, botoks uygulamları, dolgu yada otolog yağ transferleri etkili olmakta. 

Aşırı aktif kas guruplarında tedaviler

Gülme sırasında üst dudak ve ağız köşesinin yukarı ve dışa hareketine katılan mimik kasları;

  • Levator labii superioris alaeque nasi kası - LLSAN
  • Levator labii superioris kası -LLS 
  • Levator anguli oris-LAO 
  • Zygomatic major-ZM ve minor-Zm kasları 
  • Depressor septi nasii-DSN

LLSAN kasının 2 katmanlı olduğunu görmekteyiz. En üstte "yüzeysel LLSAN kası", onun altında "derin LLSAN kası" bulunmakta. Derin LLSAN kası maxilla kemiğinin frontal parçasından başlamakta ve ağız köşesinde levator anguli oris ve orbicularis oris kasları arasında ağız köşesinde sonlanmakta. Ağız köşesini yukarı ancak içe doğru çekmekte. LLS, ZMI ve ZMJ kasları ise üst dudağı ve ağız köşesini yukarı ve dışa çekmekte.  

Gummy smile tedavilerinde LLSAN kasına yönelik 2 yaklaşım kullanılmakta.

1. LLSAN kasına "Botulinum toksin" kullanım

Burun kanatlarının hemen dışına deri altına yüzeysel uygulanmakta. Aşağıda tanımlanan alan LLSAN, LLS ve ZMI kaslarının birlikte olduğu alandır. Etkisi 6-9 ay sürmektedir. Uzman doktorlar tarafından yapıldığında son derece etkili ve güvenilir bir yöntemdir. 

2. LLSAN kasının dış-lateral kısmına yapılacak dolgu yada otolog yağ enjeksiyonları

Bu uygulamaların kasa yaptığı bası-kompresyon ile bu kasın derin iç kısmının hareketlerinin kısıtlanması amaçlanmakta.

Hyaluronik aist uygulaması

Sağ ve sol nasolabial foldun en üst alanında burun kanadının 3 mm dışına hyaluronik asit uygulanmakta. Bu nokta LLSAN kasının dış kısmınde yer alan kas fibelerini hedeflemekte. Uygulama 30 gouge kalınlıkta ve 13 mm uzunlukta iğneler ile her noktaya 0.2-0.3 ml hyaluronik asit uygulanmakta.  İğne deri yüzeyine dik ve maksillar kemiğe ulaşacak şekide yapılmakta(kasın içine uygulama yapılmaz). 17.5 mg/mL hyaluronik asit içeren düşük moleküler ağırlıklı formlar seçilmekte. 

Otolog Yağ Transferi

hastanın sıklıkla karın alt kısmından yada uyluktan lipoaspirasyon ile alına yağ dokusu süspansiyonu filtrelerden geçirilerek mikrofat elde edilmekte.

Elde edilen mikro fat aşağıdaki resimde görüldüğü 3 anatomik alana uygulanmakta. Nasolabila fold, ergotrid alan ve üst dudak

 

Nasolabila fold için yukardaki resimde gösterilen X1 yada X 2 giriş noktası kullanılır. 18 gauge kanüller ile nasolabial foldun üst, orta ve alt bölümüne maxilla kemik seviyesinin üzerinde derin, orta ve yüzeysel olarak yağ dolgusu katmanlar şeklinde uygulanır.  

Ergotrid alan için yukardaki resimde gösterilen X 3 giriş noktası kullanılır. 18 gauge kanüller ile bu alana derin , orta ve yüzeysel olarak yağ dokusu katmanlar şeklinde uygulanır.

Üst dudak için yukardaki resimde gösterilen x 3 giriş noktası kullanılır. 18 gauge kanüller dudak dokusunun orta katmanlarına uygulama yapılır.

Yukarda tanımlanan alanlara yağ enjeksiyonu dokuda bir ağırlık oluşturmakta. 1 ml yağ dokusu 0.9296 gr dır. Yukarda tanımlanan alanlara ortalama 16 ml yağ enjeksiyonu yapıldığında bu anatomik alanlarda 14, 8736 gr  lık doku ağırlığı eklenmekte. Bu gülme sırasında kasların üst dudağı yukarı kaldırmasında ekstra bir ağırlık anlamıına gelmekte. Ayrıca ergotrid alana yağ dolgusu üst dudağın vertikal genişliğini arttırmakta buda gülme sırasında gummy smile görünümünü azaltmakta. Üst dudağa yağ enjeksiyonu dokuları biririnden uzaklaştırdığı için gülme sırasında dudağı yukarı çeken kasların etkisini zayıflatmakta.

 


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency