Alt çene-Jawline estetik cerrahi uygulamaları; alt çene-mandibula kemik cerrahisi ve kemik protezleri takılması gibi cerrahi uygulamalar içermekte. Bunlar yapısal yada sonradan gelişen alt çenenin estetik problemlerinde yüksek çözümleri ile altın standartıdır. "Ameliyatsız jawline estetiği" yada "Hollywood çene estetiği" uygulamalar son yıllarda cerrahi yöntemlerin yerini almaya başladı. Bu yöntemde alt çene anatomik yapılarına cerrah olarak müdahale edilmez. Burada yapılan botulinum toksin, uzun kalıcılığı olan dolgu ve yağ transferleri, lazer lipolizis yada özel iplikler ile çenenin küçük estetik problemlerine çözüm bulunmaktır. Bu uygulamalar ;

 • Alt çenede estetik ve anatomik olarak major bir problemi olmayan uygun hastalarda;
 • Alt çene kemik cerrahisi yada protez cerrahisi olmak istemeyen hastalarda
 • Kadın yada erkek alt çene ifadesinin daha belirgin olmasını isteyen hastalarda
 • Cerrahi iyileşme sürecini istemeyen hastalarda
 • Daha önce alt çene cerrahisi geçirmiş ancak halen küçük estetik problemleri kalan hastalarda
 • Özel bir gün nedeni ile ameliyat iyileşme süreci yaşamak istemeyen hastlarda tercih edilmektedir.

Bu uygulamaların en güzel tarafı hastayı günlük sosyal ve akademik yaşantısından uzaklaştırmadan, rutin günlük akışı bozmadan rahatlıkla yapılabiliyor olmasıdır. Bu yöntemlerden birisi yada kombinasyonu kullanılarak alt çenede kemik yapısında değişiklik yapmadan, 30-40 dakikalık bir sürede uygulama yapılarak istenlen estetik sonuçlar sağlanmakta. 

Bu makalede ameliyatszı alt çene- jawline estetiğinde enjekte edilebilir dolgu maddelerinin kullanımını anlatmaya çalışacağız.

Alt çene hattı-Jawline; önde çeneden başlayarak arkada mandibular açıya kadar uzanan eğrisel bir doğu-hafif bir gölge olarak tanımlanır. Özellikle gençlikte kesintisiz, hafif eğrisel bir görünümü hem erkeklerde hem de kadınlarda estetik açıdan hoş bir özellik olarak kabul edilir. Geçiş sınırını oluşturan jawline yüz alt kısmı ve boyun estetiği açısından da son derece önemlidir.

Estetik olarak kabul edilebilir bir jawline görünümü tanımı jawline oluşturan anatomik yapıları ve komşu anatomik yapıları içermekte. 

 • Jawline oluşturan temel yapı alt çene kemiği-mandibuladır. Bu kemiğin gelişimsel yada yaşlanma süresine ait değişimler(mandibular köşe-gonial açıın yapılsal değişimi, mandibular kemik yüksekliği, mandibular kemiğin yaşlanma sürecinde atrofisi, mandibular kemiğin normale göre az yada çok gelişimi vb) jawline etkilemekte. 
 • Mandibular kemik üzerindeki, kaslar, yağ dokusu, deri ve deri altı destek dokular
 • Çene altı tükrük bezleri, masseter kası, parotis bezi, platysmal kas gibi komşu anatomik yapılar

Yüz alt ısmı ve boyun yağ dokusu jawline estetiğinde son derece önemlidir. Aşağıdaki resimde kilo alındığında yüzün alt kısmı ve boyunda yağ dokusunun artışı ve yer çekimi ile jawline değişimi görülmekte.

Kişinin deri yapısı ince ve mandibula üzerindeki yağ ve yumuşak dokunun kaybı daha çene altında daha kemiksi bir görünüme neden olmakta

Yaşlanma ile birlikte jawline estetik keskin ve harmonik konturunu yitirmekte.

Jawline dolgu uygulamalarını anlatmaya temel ilkeler ile başlanabilir.

Dolgu seçimi

Enjekte edilebilir dolgular içerisinde günümüzde en yaygın kullanılanı çapraz bağlı hyaluronik asitler-HA ve akıllı dolgular oluşturmakta.

HA jel formunda olması, yüksek vizkoelastk özellikleri, enjeksiyon kolaylığı, çapraz bağlanma özelliğinden kaynaklanan dokuda uzun ömürlü kalmaları,  biyouyumlu ve biyobozunur olması ile memnuniyet yüksek bir dolgu ürünüdür. HA dolguların 8-12 ay ara ile tekralanabilir olması, istenmediğinde yada komplikasyon geliştiğinde hyaluronidaz enzimi ile parçalanarak yok edilebilir olması ek avantajlar sunmakta. 

Akıllı dolguların HA benzer özellikler taşıması ancak daha uzun süreli kalıcılıkları son yıllarda kullanımlarını desteklemekte.

HA jawline gibi altta mandibular kemik üzerinde bu estetik yapının geçici restorasyonunda kullanılacak. Bu nedele dolgu seçiminde;

 • jawline da iç ve dış fiziksel kuvvet uygulandığında deforme olacak ancak tekrar eski şekline dönebilecek yüksek elastikiyette-yüksek G’ HA içermesi
 • jawline enjekte edilirken istenilen anatomik alana kolay yayılabilen ancak zor deforme olan yüksek kohesitede HA içermesi gerekmektedir. 

Bu amaçla jawline yüksek G' ve cohesivity sahip, 25 mg/mL konsatrasyonlarda HA içeren ürünler kullanılmalıdır. 

Hastada jawline uygulama alanlarının belirlenmesi 

Bunun için hastanın yüzünde burun alanında 

 • yüz estetik değerlendirmelerinde kullanılan estetik-anatomik noktalar belirlenir. 
 • hastanın yüzünde önden 7 adet dikey 5 adet yatay hatlar çizilir.
  • hastanın her iki göz pupillasını birleştiren yatay hattın tam ortasından geçen dikey hat orta yüz hattını M tanımlamakta. Bu hat subnasiondan geçmekte.
  • sağ ve solda göz iç köşelerinden-medial canthal geçen dikey hatlar Mcr ve Mcl olarak tanımlanmakta.
  • sağ ve solda göz pupillasından geçen dikey hatlar Pr ve Pl olarak tanımlanmakta.
  • sağ ve solda göz dış köşelerinin 1 cm dışından geçen dikey hatlar Tr ve Tl olarak tanımlanmakta.
  • burun kolumellası ile üst dudağın birleşme noktası olan subnasaleden geçen yatay hat Sn olarak tanımlanmakta.
  • dudakların kapanma noktasından yatay hat IL olarak tanımlanmakta.
  • dudak çene arasında en çukur noktasından(labiomental katlantı) geçen yatay hat B olarak tanımlanmakta. 
  • çene yumuşak dokusunun en ön noktasından geçen yatay hat M olarak tanımlanmakta.
  • çene yumuşak dokusunun en alt noktasından geçen yatay hat C olarak tanımlanmakta. 

 • hastanın yüzünde profilden 5 adet dikey 5 adet yatay hatlar çizilir.
  • burun kolumellası ile üst dudağın birleşme noktası olan subnasaleden geçen dikey hat TVL(true vertical line) olarak tanımlamakta.
  • sağ ve solda göz dış köşesinden geçen dikey hatlar Lcr ve Lcl olarak tanımlanmakta. 
  • sağ ve solda masster kasının önünden geçen dikey hatlar AM olarak tanımlanmakta
  • sağ ve solda kulak tragusundan geçen dikey hatlar T olarak tanımlanmakta. 
  • sağ ve solda ağız köşelerinden geçen dikey hatlar Loc olarak tanımlanmakta.
  • burun kolumellası ile üst dudağın birleşme noktası olan subnasaleden geçen yatay hat Sn olarak tanımlanmakta.
  • dudakların kapanma noktasından yatay hat IL olarak tanımlanmakta.
  • dudak çene arasında en çukur noktasından(labiomental katlantı) geçen yatay hat B olarak tanımlanmakta. 
  • çene yumuşak dokusunun en ön noktasından geçen yatay hat M olarak tanımlanmakta.
  • çene yumuşak dokusunun en alt noktasından geçen yatay hat C olarak tanımlanmakta. 

Böylece hastanın yüz alt  ve boyun üst kısmı ile asıl jawline da  çerçevelendirme(grid) yapılmakta. Bu jawline nın anatomik ve estetik değerledirmesinde, dolgu uygulamlarında önemli anatomik alanların belirlenmesinde, dolgu uygulama alanlarının planlanmasında son derece önemlidir.  

 • Bu alanlar üzerinde jawline estetik ve anatomik noktaları belirlenir.
  • B:alt dudak ile çene arasında yumuşak dokunun en çukur noktası
  • M: çene yumuşak dokusunun en ön noktası
  • C:çene yumuşak dokusunun en alt noktası
  • sağ ve solda göz iç köşelerinden-medial canthal geçen dikey Mcr-Mcl hatlar ile çene yumuşak dokusunun en ön noktasından geçen yatay M hattının kesişim yerleri; RLM ve LLM. Bu iki nokta kadınlar için çene yumuşak dokusunun genişik sınırını belirlemekte. 
  • sağ ve solda ağız köşelerinden geçen dikey Loc hatlar ile çene yumuşak dokusunun en ön noktasından geçen yatay M hattının kesişim yerleri;RMLM ve LMLM. Bu noktalar arası erkekler için çene yumuşak dokusunun genişik sınırını belirlemekte. 
  • sağ ve solda göz pupillasından geçen dikey Pr-Pl hatlar ile çene yumuşak dokusunun en ön noktasından geçen yatay M hattının kesişim yerleri. Bu iki nokta dolgu uygulamlarında facial arterin varlığı nedeni ile dikkatli olunması gereken yerlerdir. 
  • Yüzün proflinde mandibular köşe-gonial açı ile pogonion arasında uzanan doğru mandibular aksı vermekte. 

Hasta yüzünde bu hatlar dermografik kalemler ile işretlenir. Bu işaretlemeler ile yaratılan çerçeveler jawline üzerinde estetik problemli alanları, anatomik nedenleri ile tanımlamamızı ve anatomik riski alanları belirlememizi sağlamakta. 

 • hastanın klinik ve estetik olarak jawline alanının muayenesi yapılır.  Estetik ve fonksiyonel problemler saptanmaya çalışılır. Örnek olarak aşağıda hastanın jawline klinik ve estetik değerlendirilmesinden;
  • alt dudak ile çene arasında estetik olarak olması gereken labiomental sulcus silinmiş
  • ağız köşesinden çeneye doğru inen marionette çizgisi mevcut
  • mandibular kemşk gelişim problemnden dolayı çene çok geride, çene projeksiyonu azalmış
  • hafif jowl deformitesi ve prejowl katlantı oluşmuş
  • jawline ve gonial açı silinmiş
  • mandibular aks çok yukarda gibi problemler saptanabilir.

Uygulama sırasında dikkat edilmesi gerekenler

 • jawline uygulama alanı çok iyi dezenfekte edilmelidir.
 • jawline dolgu uygulamalarında sıklıkla kanül ancak noktasal uygulamalarda 27 gauge kalınlıkta ve 13 mm iğneler kullanılmakta.
 • jawline anatomik yapısında bazı alanlarda damarlanma yapısı nedeni ile dolguya bağlı yüksek komplikasyon riski nedeni ile dikkatli olunmalıdır.  Damarsal komplikasyondan korunmak için mutlaka birkaç saniye enjektör pistonu çekilerek damar içerisinde olunup olunmadığı kontrol edilmelidir.
 • uygulama sırasında enjeksiyon  derinliği mandibular kemik tam üstünde( periosteum üzerinde) derin dokularda olmalıdır. Bu damarsal komplikasyonlarda korunma amaçlı tercih edilmelidir.
 • enjeksiyon yavaş ve azar volümlerlerle uygulanmalı, uygulama sırasında alan görsel takibe alınarak damarsal komplikasyonlar takip edilmelidir.
 • jawline uygulamalarda alan derisi parmaklar arasında hafif sıkılırken uygulanmalıdır. Bu dolgunun çevre dokulara yayılımını kontrol etmektedir.
 • dlgu sonrası hafif masajlar ile dolgunun uygun yayılımı sağlanmalıdır.
 • enjeksiyon sonrası her noktada uzun kompresler uygulanmalı bu ekimoz ve hematom gelişim riskini azaltmakta.
 • uygulama sonrası 20-30 dakika soğuk komres uygulanması

Jawline Dolgu Uygulama Alanları

Jawline sıklıkla kullanılan dolgu alanları;

 

Klinik ve estetik değerlendirmede hastalara göre değişmekle birlikte 1-8 ml dolgu kullanılmakta.

1 ay sonra tekrar değerlendirilerek gerekir ise tekrar uygulanır.

 


Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency