Dolgu Maddesinin Damarlara Yaptığı Bası ve Buna Bağlı Gelişen Problemler

Buna damarsal kompres denilmektedir. Bu dolgunun kendisinin volümetrik basısına yada aynı alanda neden olduğu ödeme bağlı olarak gelişmektedir. Basıya bağlı gelişen yan etkiler son derece önemlidir.

Dolgunun arterde dışardan bası yapması uygulama alanında aniden deri renginde solmaya ve ağrıya neden olmaktadır.

Dolgunun venlere dışarıdan bası yapması uygulama alanında morumsu renk değişimine, şiddetli ağrıya ve ödeme neden olmaktadır.

Venöz oklüzyonlar daha yüzeysel doku kaybı yapmakla birlikte arteriyal oklüzyonlar daha derin doku kayıpları yapmaktadır.

Özellikle gluteraldehid çapraz bağlı kollajen kaş ortasında-glabellada kullanımı bu alanda damarsal kompres ile doku nekrozuna neden olabilmektedir.

Diğer sık gelişen alanlar; dudak, burun, nasolabial dolgu uygulamalarıdır.

Uygulama yapılır iken damarsal oklüzyon fark edildiğinde uygulama hemen durdurulmalıdır. Damar içerisinde olunabileceği ihtimaline karşı dolgu enjektörde aspire edilmeye çalışılmalıdır.

Hasta yakından takip edilmelidir. • Özellikle gluteraldehid çapraz bağlı kollajen kaş ortasında-glabellada kullanımı bu alanda damarsal kompres ile doku nekrozuna neden olabilmektedir.Damarsal oklüzyondan gerçekleşen alana;

 • Masajlar uygulanabilir. Özellikle dolgu olarak hyaluronik asit kullanıldığında bu masaj etkili olabilmektedir.
 • Bu alana ılık kompresler yapılmalıdır. Bu damarlarda genişleme etkisi yapmakta doku beslenmesi düzenlenmektedir.
 • Hyaluronidaz kullanılmaktadır.
 • Nitroglyserin içeren kremler ılık kompresler ile kullanılabilmektedir.
 • Hiperbarisk oksijen tedavisi kullanılabilmektedir.
 • Lokal ve sistemik antibiyotik başlanmalıdır.
 • Koruyucu amaçlı nekroze doku debritmanı yapılabilir.
 • Deprese skar ve eritem kalabilmektedir.
 • Bu yan etkilerden korunmak amaçlı ince iğneler tercih edilmelidir. (30 yada 32-G iğneler)


Özellikle nasolabial sulcus uygulamalarında facial arter, angular arter ve bunların dalları etkilenmektedir.

Facial arter mandibular-çene kemiği kenarından başlayarak yukarı burun kenarına kadar uzanmaktadır. Zygomatik kasın altından geçerek nasolabial foldu çaprazlamakta burun kanadı hizasında yukarıya doğru uzanmaktadır. Bu alanda angular arter adını almaktadır. Angular arter orbital rimin ortasına kadar uzanmaktadır. Lateral nasal arter ise facial arterin dalıdr ve facial arter ile angular arterin birleşkesinden çıkmaktadır. Burun ucu ve burun kanatlarının beslenmesini sağlamaktadır. Burun kanatlarının 2-3 mm üstünde bunun plexusu görülmektedir. Nasolabial folda yapılacak dolgu uygulamaları angular arter ve lateral nasal artere kompres yapmakta buda komplikasyonlara neden olmaktadır. Özellikle daha once rinoplasti-burub estetiği geçirmiş olan hastalarda daha dikatli olunmalııdır. Bu hastalarda operasyon sonrası dokularda fibrosis ve damarsal yapıların değişmiş olması önemlidir.

Lateral nasal arter etkilendiğinde uygulamadan 2-3 gün sonra burun kanatlarında reaksiyon gelişmekte bir sure sonra bu alanda nekroz ve sonrasında iz gelişmektedir.

Angular arterin etkilendiği durumlarda uygulama sırasında yada 2-3 gün içerisinde bu arterin beslediği alan boyunca ağrı ve deride soluk görünüm ortaya çıkmaktadır.


Bu hastalarda;

 • Hemen dolgu uygulaması durudurulmalı
 • Problemli alana damarsal dolaşımı desteği için kuvvetli masaj uygulaması
 • Hemen hyaluronidaz uygulanmalıdır.
 • 2% nitrogliserin kremler hemen uygulanır. Sonrada 1-2 saat ara ile 5 dakika masajlar ile uygulamaya devam edilir. Sonra günde 2-3 kez kullanılabilmektedir. Bu tedaviye bağlı hastada baş ağrısı ve sersemlik gelişimine dikkat edilmelidir.
 • Ilık kompresler damar genişletme özellikleri ile dolaşımı desteklemektedir. 1-2 saat ara ile 5-10 dakika uygulanmalıdır.
 • Sistemik kortikosteroidler inflmasyonun artırılması için hemen başlanır ve 2-3 gün kullandırılır. İnflamasyon damarsal kompresi daha fazla arttırracaktır.
 • Clexane 4000 Enoksaparin Sodyum günde 2 defa
 • Aspirin günde 325 mg verilmelidir.Sonrasında günde 4 saat arayla aspirin 500 mg verilmeye devam edilmekte. 
 • Damarların maksimum dilatasyonu için sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis, Lilly USA, LLC) ve vardenafil (Levitra, Bayer Pharmaceuticals Corporation) kullanılabilir.
 • Koruyucu amaçlı antibiyotikler, antiviraller başlanabilir.
 • Hiperbarik oksijen uygulanabilir.

 


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency