Göz Çevresi Dolgu Uygulamaları

Gözler yüzün 1/3 üst kısmının en önemli estetik alanını oluşturmaktadır. Sosyal ilişki sırasında göz temasında karşımızda kişinin en çok bakılan anatomik alanı.

Bu nedenle göz altının estetik problemleri arasında yer alan torbalanmalar, göz altı morlukları, oluklanmalar ve kırışıklıklar son derece önemlidir. Bu problemler yüze yorgun ve daha yaşlı bir ifade vermekte. Yaşlanmadan bağımsız olarak kadın ve erkekte, tüm yaş guruplarında ve ırklarda görülebilmektedir. Estetik problem olma dışında özgüven eksikliği, sosyal uyumsuzluk ve psikolojik problemlere de neden olmaktadır.

Göz altın bu değişimlerin çok belirgin olması alt göz kapağında ışık gölgesi ile koyu görünüme, halkalara, yorgun hatta yaşlı yüz ifadesine neden olmaktadır. Özellikle fotoğraf ve selfi çekimlerinde çok belirgin olmaktadır.

Göz altı oluklanma ve çökmeler hakkında daha detaylı bilgi için...

Kişi için kozmetik ve estetik bir probleme olan bu deformitelerin tedavisinde estetik göz kapağı cerrahisi ve lazer gibi uygulamalar kullanılmakta. Ancak son yıllarda hyaluronik asit dolgular ve yağ transferleri daha fazla tercih edilmeye başlandı. 

Bu makalede göz altı dolgu uygulamaları hakkında detaylı blgiler vermeye çalışılacak.

Göz altı dolgu ve yağ enjeksiyonunda bu alanın anatomik yapısı detaylı bilinmelidir. Aşağıda göz altında önemli damar ve sinir yapıları görülmekte. 

Göz altı dolgu uygulamlarında ilk olarak hastanın klinik ve estetik değerlendirmesi yapılmakta.

Bunun için hastanın göz pupillasında geçen dik hat ile göz altı iç-medial ve dış-lateral olarak 2 ye ayrılarak değerlendirilme yapılmakta.

 

Göz altında doku kayıpları, çökmeler, oluklanmalar, göz torbalanmaları vb.

Aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi problemlerin şiddeti belirlenmekte.

 

Göz altının klinik değerlendirmesi ve skorlanmasında yukardaki gibi bir çok yöntem kullanılmakta. Bunlardan en basit ve kullanımı kolay olanı Hirmand sınıflamasıdır.

 

 

Göz altı deformitelerinde dolgu olarak hyaluronik asit yada hastanın akrın bölgesinden liposakşın ile alınan yağ kullanılmakta.

Göz altı uygulamarının yapılamıyacağı durumlar, kontrendikasyonları

1. Hastanın uygulama sonrası beklentilerinin gerçekçi olmaması

2. Göz çevresinde aktif enfeksiyon varlığı

3. Hastanın kullanılan dolgu maddesi içeriğine yani hyaluronik asit ve lidokaine allerjik yapısının olması

4. Uygulama hastası kadın ise gebelik ve emzirme

5. Göz altı derisinde şiddetli elastozis varlığı(dermatoloşalozis yada aşırı göz altı torbalanmasının olması)

Uygulama öncesi yapılması gerekenler

1. Uygulama sırasında doku altı kanama ve morlukların gelişmemesi için vitamin E, gingko biloba, aspirin ve nonsteroidal anti‑inflammatuar ilaçlar(NSAID) 5 gün öncesinde kesilmeidir.

2. Daha önce göz kapağı cerrahisi-bleferaoplasti geçiren hastalarda dikkatli olunmalıdır.

Uygulama

Göz altı uygulamalarında hyaluronik aist en iyi ve güvenilir seçenektir. Hyaluromik asit homojen yapısı ile göz altında ince deri ve yumuşak dokuda en iyi dağılımı ve estetik sonucu vermektedir. Ayrıca hyaluronik asitin hyaluronidaz enzimi ile istenildiğinde yok ediebiliyor olması diğer bir avantajıdır. Ayrıca hyaluronik asitin serum fizyolojik ve lidokain ile karıştırıldığında yapısının değişmemeside diğer bir avantajıdır.

Hyaluronik asit  göz altı uygulamlarında ana prensip; konsantre hyaluronik asit derin doku uygulamalarında tercih edilirken dilüe hyaluronk asit daha yüzeysel uygulamarda tercih edilmelidir.   

Hyaluronik asit uygulaması için 29 gauge 12-14 mm uzunluğunda iğneler yada 25-gauge 40-mm uzunluğunda kanüller tercih edimekte.

Uygulama derinliği dermis altı ile orbicularis oculi kası üstü alanda ve ince yerlerde ise iğneler, orbicularis oris kasının altına yağ dokusuna ve ligamnet seviyesine uygulama yapıacak ise kanüller tercih edilmektedir.  Kanüllerin ucunun künt olması kanama ve derin dokularda iğnenin hasarını en aza indirmekte.

Uygulama alanı enjeksiyon için sterilizasyon solüsyonları ile hazırlanır. 

 25 gauge 40 mm kanül ile uygulamaya başlanmakta. Bunun için uygulama yapılacak deformite tarafında gözün tam pupillasından geçen orta hatta göz alt kemiği sınırının-alt orbital rimin 1,5 cm altında A noktası belirlenir.

Bu noktadan, özel kanül yada iğnelerle, aşağıdaki resimde gösterildiği gibi 1 yönünde  trough deformitesine, 2 yönünde malar alana ve 3 yönünde palpebromolar çökme alnına uygulama yapılmakta.

 

Hyaluronik asit orbicularis oris kasının altına, supraperiosteal yani kemik üzerine derin dokulara uygulanmakta.

Uygulama sırasında bir elle orbital rim ve uygulama alanı sınırlanarak dolgunun doğru anatomik kompartımanlara uygulanması kontrol edilmektedir. 

Uygulama sonrası hafif masajlar ile dolgunun alana homojen dağılımı sağlanır.

Uygulamanın yetersz kaldığı noktalara yada haf olgularda ise 29 gauge 12-14 mm iğneler ile nokta nokta enjeksiyon yapılır.

 

Soğuk kompresler uygulanarak hastanın konforu sağlanırken, ödem ve doku altı kanama gelişmesi engellenir.

Hastanın uygulama alanına 1 hafta masaj yapmaması istenir.

Göz altı uygulamalarında her zaman 70% lik bir düzeltme prensibi ile uygulama yapıması önemidir. Bu uygulama sonrası yüksek su tutma özelliği olan hyaluronik asite bağlı aşırı ödem gelişmesini sınrılamakta. Hasta 2-3 hafta sonra kontrole çağrılarak gereken alanlara uygulama tekrarlanır.

Uygulama sonrası

Uygulama alanında ilk 1-3 gün hafif ağrı olabilmektedir.

Eritem yani kırmızılık gelişebilmekte bu 1-3 günde kaybolmaktadır.

Hyaluronik asitin yüksek su tutuma özelliği nedeni ile 3-7 gün süren ödem gelişebilmektedir.

Uygulama sonrasında hyaluronik asit dozunun asimetrik uygulanması yada simetrik doz uygulaması ancak uygun olmayan anatomik kompartımanlara bağlı olrak asimetri estetik görsellik gelişebilmekte. Bu 2. haftada hyaluronidaz enzim uygulaması yada tekrarlanan uygulama ile giderilebilmektedir.

Bazı hastalarda 1-3 gün migren şeklinde başa ağrısısı görülebilmektedir. 

Uygulamanın iğne ile enjeksiyon şeklinde yapılması doku altı kanama ve morluk hatta sonrasında turuncu-sarı renk değişimi gelişebilmesi anlamına gelmektedir. Bu 1-2 haftada kendiliğinden kaybolmaktadır. 

Hyaluronik asitin çok yüzeysel uygulaması tyndall etki denilen bu alanlarda derinin cam mavisi şeklinde görünmesine neden olmaktadır.

Orta ve ileri yaşlarda uygulama sonuçları estetik olarak son derece tatmin edicidir.

Genç hastalarda ve hafif klinik olgularda uygulandığında yüze inanılmaz bir canlılık ve fresh bir görüntü vermektedir.

 

Göz Altı Uygulamalarında İstenmeyen Yan Etkiler

Ödem ve Enjeksiyon Alanlarında Doku Kanamaları 

Dolgu uygulamaları sonrası uygulama alanında ödem, deri altı kanamasına bağlı morluklar sık görülen problemler arasındadır. Ancak göz altı diğer uygulama alanlarına göre daha sık bu problemlerin görüldüğü alandır.

Ödem sıklıkla uygulama sonrası ilk hafta görülmekte ve 1-2 hafta çerisinde kaybolmaktadır. Ödem daha çok hyaluronk asitin yoğun su tutuma özelliğinden kaynaklanmakta. Ödem gelişmemesi için her alana 0.5 ml den daha az hyaluronik asit uygulanmalıdır.

Morluk gelişmemesi için kanüller kullanılabilir.

Dolgunun Çok Yüzeysel Uygulanması yada Fazla Uygulaması

Gereğinden fazla dolgu kulanılmamalıdır. Her bir alana 0.2-0.3 ml hyaluronik asitin yeterli olacağı gerekir ise 2 hafta sonra tear yapılması önerilmekte.

İstenmeyen hyaluronik asit dolgusu hyaluronidaz ile ortadan kaldırılabilir. Her 0.1 ml hyaluronik asit dolgunun yok edilmesi için 10 ünit hyalurondaz gerekmekte. Hyaluronidaz uygulaması sonrası 24-48 saat içerisinde cevap gözlenmekte. 

Uygulama Alanında Nodül Gelişimi

Homojen olmayan dolgu uygulamasına bağlı olarak görünür yada elle hissedilebilen nodüller gelişebilmektedir. Bunular aylar içerisinde kaybolmakta.

Nodüllerde inflamasyon yani üzerinde ödem, hassasiyet, kızarıklık ve ağrı yoksa ise donüle hyaluronidaz enjeksiyonu ilk seçenektir.

Ancak nodülde inflamasyon var ise 2 hafta ciprofloxacin 500 mg günde 2 defa tek başına yada amoksisilin/klavulanik asit 1 g günde 2 defa birlikte verilebilir. 2 hafta sonra inflamasyon ve nodül geçmedi ise nodülden iğne aspirasynu ile örnek alınarak kültür-kültür antibiyogram yapılır. Üreme var ise spesifik antibiyotik kullanılır. Üreme yok ise hyaluronidaz enjeksşyonu ve sistemik kortikoterapi(günlük betamethazon 4 mg 2 hafta kullanılarak yavaş yavaş doz azaltılarak kesilir)yapılır.

Uygulama alanında hiperpigmentasyon

Ödemin Uzun Sürmesi

 

 

 

 

 

 

 


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency