Kaposi Sarkoma

Kaposi’nin sarkoması-KS “Multiple idiopathic hemorrhagic sarcoma” olarakta bilinmektedr. Damarların endotel hücrelerinden kaynaklanan maling tümörlerdir.Kaposi Sarkoma
ADIS ile birlikteliği  nedeni ile önemlidir.Kaposi Sarkoma
Kaposi Sarkomunda Klinik Evreleme

 • Evre I; sadece deride makülonodüler lezyonlar var.
 • Evre II; deri lezyonlarında infiltrasyon ile nodüller gelişim var
 • Evre III; deri lezyonları klinik olarak ilerlemiş.
 • Evre IV; sarkom iç organ tutulumu ile seyretmektedir.


KS AIDS dışında vücutta başka bir kansere özellikle lenforetiküler tümörlere bağlı olarakta sık görülmektedir.

AIDS ile birlikte olan KS  ya “human herpesvirus 8 (HHV-8)” neden olmaktadır. Bu virüs tükrük salgısı gibi vücut salgılarında bulunmaktadır. Cinsel ve diğer salgılar ile temasla bulaşmaktadır. Özellikle Afrika orta kesimlerde yüksek sıklıklarla gözlenmektedir. Homosexual erkekler ve AIDS li kişilerde % 40 oranında asemptomatik olarak gözlenmektedir.


Kaposinin sarkomu mokozal tutulum da göstermektedir.


Kaposi Sarkoma
KS klinik ve epidemiyolojk olarak 5 alt guruba ayrılmaktadır.


Klasik Kaposinin Sarkomu
Endemik Afrika Kaposinin Sarkomu
İmmünosüpresyon ile birlikte görülen Kaposinin Sarkomu
Epidemik yada AIDS birlikte olan Kaposinin Sarkomu
 • Klasik Kaposinin Sarkomu
 • Endemik Afrika Kaposinin Sarkomu
 • İmmünosüpresyon ile birlikte görülen Kaposinin Sarkomu
 • Epidemik yada AIDS birlikte olan Kaposinin Sarkomu
 • Klasik Kaposinin Sarkomu

 • Endemik Afrika Kaposinin Sarkomu

 • İmmünosüpresyon ile birlikte görülen Kaposinin Sarkomu

 • Epidemik yada AIDS birlikte olan Kaposinin Sarkomu

 • Klasik Kaposinin Sarkomu
 • Endemik Afrika Kaposinin Sarkomu
 • İmmünosüpresyon ile birlikte görülen Kaposinin Sarkomu
 • Epidemik yada AIDS birlikte olan Kaposinin Sarkomu


Klasik Kaposinin Sarkomu

Bu formu genellikle el ve ayak üstlerinde, bacaklarda gözlenmektedir. Morumsu makül yada papüllerle plaklarla başlamakta daha sonra nodüllere dönüşmektedir. Yahudiler, Yunanlılar ve İtalyanlarda özellikle erkeklerde sık gözlenmektedir. Erkek kadın oranı 15/1 dir. Yaşlı hastalarda hastalığın ilerlemesi daha yavaştır.

Tedavide;

 • Cerrahi
 • Lazer
 • Elektrocerrahi
 • Tek lezyonlarda IL interferon alfa-2b (1-3 milyon ünit) etkilidir.


Endemik Afrika Kaposinin Sarkomu

Kaposi saromunun bu formu Afrika orta bölgelerinde sık gözlenmektedir. Bazı ülkelerde erkeklerde % 50 sıklığı ile bildirilmiştir. Deri ve lenfatik olarak 2 alt formu bulunmaktadır. Deri formu erkeklerde bacaklarda ödem, nodül ve plaklarla seyretmektedir.

Bu formda lokal radyoterapi oldukça etkilidir. 32% tam 54%kısmi kür sağlanmaktadır.


İmmünosüpresyon ile Birlikte Görülen Kaposinin Sarkomu

Organ nakillerinde 0.1-5.3% oranında(etnik yatkınlıklarda rol oynamaktadır) KS görülmektedir. Özellkle 67-80% erkeklerde görülmektedir. Organ nakli sırasında HSV 8 in bulaşmasına bağlı olarak gelişmektedir. Bu klinik formu daha ilerleliyicidir. Lenf nodları, mukoza ve iç organlar etkilenmektedir. Hatta bazen deri lezyonları olmayabilmektedir.


Epidemik ya da AIDS ile Birlikte Olan Kaposinin Sarkomu

AIDS li hastalarda en sık görülen sarkomdur. Burada lezyonlar vücutta daha dağınık ve yaygın, sıklıkla gövde, baş ve boyunda gözlenmektedir. Mokuzal tutulum gözlenebilmektedir. Deri dışında iç organ tutulumlarıda olabilmektedir.


Kaposinin Sarkomu'nda Tedavi

 • Deri lezyonlarında alitretinoin gel (Panretin), IL vinblastine, radyoterapi, lazer yada kriyotedavi kullanılmaktadır.
 • Antiretroviral tedaviler içi organ tutulumlarında tek başına yada diğer kemotedaviler (liposomal doxorubicin) ile kombine kullanılmaktadır.
 • Cerrahi
 • Radyotedavi; lokal uygulama olarak tek veya birbirine yakın cilt lezyonlarında 8 Gy tek doz radyoterapi ve birbirinden uzak çok sayıda lezyonda ise toplam 30 Gy (15 x 2 Gy) bölünmüş dozlarda radyoterapi uygulanmaktadır.
 • Sistemik yayılımı olan hastalarda doksorubisin 10 mg/m2, vinkristin 1.4 mg/m2 ve bleomisin 10 mg/m2 dozlarında iki haftada bir altı kür verilmektedir.
 • Interferon

Damarsal Hastalıklar

yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency