Molleskum Kontagiyozum

Molluskum kontagiyozum klinik olarak kendi kendini sınırlayan, hatta zamanla kandiliğinden iyileşebilen derinin viral bir enfeksiyonudur. 

Etken, poxvirus  sınıfından bir DNA virüsü olan, 200-300 nm büyüklüğündeki Molluscum contagiosum virüsüdür; MCV. MCV nün tip I,II, III ve IV olmak aüzere alt tipleri bulunmaktadır. En sık enfeksiyon oluşturanı % 96 oran ile Tip I dir. Tip I ve II genital ve nongenital yerleşim gösterebilmektedir. Tip I erişkenlerde görülebilmekle birlikte 15 yaşın altında çocuklarda daha sık enfeksiyon tapmakta. AIDS gibi savunma sistemi zayıf olan kişilerde ise Tip II daha fazla gözlenmektedir. Bu durumlarda klinik olaeak lezyon sayısı çok fazla olabilmektedir. 

Bulaşma deriden deriye temas ile veya hastanın kendi kendisine bulaştırması-otoinokülasyonla olmaktadır.

Bulaşma sonrası klinik belirtilerin başlaması yaklaşık olarak 1-6 haftadır. Bu hastalıkta iyileşme sonrası kalıcı bağışıklık gelişmez yani hastalık tekrar bulaşarak ortaya çıkabilmektedir. 

 Genital alanda Molleskum Kontagiosum,

Genital alanda Molleskum Kontagiosum,

Yüzde Molleskum Kontagiyozum

Yüzde Molleskum Kontagiyozum


Klinik

1-5 mm büyüklüğünde, parlak, deri renginde, yuvarlak veya oval, sert papüller şeklinde, az veya çok sayıda görülür. Bu papüllerin en önemli özelliği ortasının çökük (göbekli, umblike) olmasıdır. Bir pens ile sıkılırsa orta kısımda peynirimsi bir materyalin çıktığı görülür. Bunlara molluskum body denir. Lezyonlar, sıklıkla yüzde, göz kapaklarında, gövdede ve genital bölgede yerleşir. Asemptomatiktir. Nadiren mukozada da gelişebilir. Normal kişilerde 6 ay içerisinde spontan iyileşme görülebilir. Özellikle HIV infekte kişilerde büyük ve yaygın olarak görülürler ve tedaviye dirençlidirler.

Hastanın kaşıması ve oynaması ile kolayca vücudun diğer alanlarına bulaşabilmektedir.

Sık yerleşim alanı koltuk altı, dirsek ve diz iç kısmı başta olmak üzere tüm vücut alanı ve genital alandır. 

 

Tedavi

Küretaj (bir pensle papüllerin ortaları sıkılıp koparıldıktan sonra üzerine iyot solüsyonları sürülür)

Kriyoterapi

Elektrokoter

Retinoik asit

Cantharidin

Imiquimod 5% krem


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency