Monopolar Radyofrekans

RF dokulara elektrotlar ile uygulanmakta ve RF enerjisi uygulanan elektrotlar arasında dokuda yayılmaktadır. Bu elektrotlar sıklıkla RF akımının uygulandığı “aktif elektrot” ve akımın geri alındığı “pasif-return elektrot” olarak kullanılmaktadır.

Monopolar RF sistemlerinde aktif elektrot-küçük yüzey alanı ile tedavi yüzey alanında ve akımı geri alan elektrot-geniş bir yüzey alanı ile tedavi alanı dışındaki bir vücut yüzeyine temas ettirilmektedir.Monopolar RF

Elektrotların bu fiziksel özellikleri nedeni ile RF’in yüksek akım yoğunluğu tedavi alanındaki aktif elektrotta yoğunlaştırılmaktadır. Buradan RF akımı daha büyük yüzey alanı olan return elektrota doğru geçmektedir. Monopolar RF sistemlerde return elektrot aktif elektrottan çok büyük bir yüzeye sahip olduğu için RF akımı sırasında ısı sadece aktif elektrot ucunda ortaya çıkmaktadır.

Monopolar RFYandaki monopolar sistemde 1 MHz frekans ve 50-watt güçlerde 1 mm uca sahip aktif elektrot ve 100 cm2 return elektrot arasında kullanılmıştır. Thermal kamera ile çekilen fotoğrafta görüldüğü gibi ısı sadece aktif elektrot ucundadır ve ısının derinliği elektrot ucunun boyutunun yarısı kadardır.

Return elektrot aktif elektrottan çok büyük olduğunda ve aktif elektrotun boyutundan daha uzağa yerleştirildiğinde aktif elektrotta ortaya çıkan ısı return elektrotun şekil, boyut ve vücudun neresine konulduğundan artık etkilenmeyecektir.

Monopolar sistemlerde kullanılan enerjinin büyük bir kısmı aktif elektrot ucunda ısıya dönüşmektedir. Oluşan ısı zonu yaklaşık olarak aktif elektrotun boyutunun yarısına yada yarıçapına eşittir.

Monopolar sistemler daha çok elektro-cerrahide dokuların kesilmesinde kullanılmaktadır.

Monopolar RFRF akımı monopolar sistemlerde aktif elektrottan çıkarak tüm vücuttan geçerek retun elektrotta akımı tamamlamaktadır.

Aktif elektrotta akım yoğunluğu bu nedenle önemsenmeyecek kadar düşüktür. Ancak sistemde hata olduğunda tüm vücut akıma maruz kalmaktadır. Bu nedenle monopolar sistemler çok iyi izole edilmişlerdir.

Monopolar sistemlerin tedavideki etkinlikleri RF enerjisinin yoğunluğu ile ilişkilidir. Buda kullanılan RF gücüne ve aktif elektrot boyutuna bağlıdır. Örneğin doku kesilmesi amaçlandığında iğne gibi ince uçlu aktif elektrotlar tercih edilirken, koagülasyonda aktif elektrot birkaç mm 2 lik yüzey alanlı yani kesme elektrotlarından daha kalın uçludur. Deride kesme ve koagülasyon yapmaksızın sadece deri altında ısı artışı isteniyor ise aktif elektrot birkaç cm2 lik ucu daha kalındır bunlar 1 cm2 yüzey alanlıdır.

 


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency