Numuler Egzama (Diskoid Egzama)

Nummuler dermatitis yuvarlak-oval şekildeki egzamatöz deri lezyonlarını tanımlamaktadır. Lezyonların şekllerinden dolayı discoid ve coin dermatitis gibi tanımlamalarda kullanılmaktadır. 

Her 1000 kişiden 2 sinde görülmektedir. Tüm ırklarda, erkek ve kadınlar eşit sıklıkla görülmektedir. 50-65 yaş ve 15-25 yaş dönemlerinde sık görülmektedir. Çocularda nadirdir. 

Numuler egzamanın nedeni bilinmemektedir. Bu egzamayı yapan birçok faktörden bahsedilmektedir. Egzama gelişiminde kuru deri, stres, varisler ve atopik yapı içsel nedenler arasında yer almaktadır. Alerjenler ve özellikle stafilokok bakterileri, mevsimsel değişimler, aşırı alkol alımı ve bazı ilaçların alımını(altın ve isotretionin kullanımı) ise dış faktörler arasında yer almaktadır. Alerjenler içerisinde kauçuk kimyasalları, kokular, formaldehid, neomisin, krom ve nikel, dişte amalgam dolgularda kullanılan civa suçlanmaktadır. Özellikle yaşlılarda “dermatophagoides farinae” ve ev tozları en sık duyarlandırıcılar arasındadır. 

Numuler Egzama
Numuler Egzama
Numuler Egzama
  • Numuler Egzama
  • Numuler Egzama
  • Numuler Egzama
  • Numuler Egzama

  • Numuler Egzama

  • Numuler Egzama

  • Numuler Egzama
  • Numuler Egzama
  • Numuler Egzama

Hastalık, sıklıkla, derinin kuruduğu kış aylarında görülür. Erkeklerde yaz döneminde artışlar gözlenmektedir. Yünlü giysiler, sabunlar, sık banyoya bağlı su ile aşırı temas atakları provake eder.

Genellikle çapları 3-4 cm’yi bulan, madeni para büyüklüğünde, iyi sınırlanmış yuvarlak-oval kırmızı lezyonlar ile karakterizedir. hastalık bazı olgularda uzun remisyonlar yani düzelme dönemlerine girmekte sonra tekrara alevlenmektedir.

Hastalık sıklıkla bacaklarda, el sırtı, dirsek ve kolların dış kısmında başlamakla birlikte gövdede herhangi bir yerde yerleşim gösterebilmektedir. Yüz ve saçlı deri tutulumu hiç yok denecek kadar azdır.

Lezyonlar simetik yerleşim göstermektedir.

Akut yani erken dönem lezyonlarında ödem, yaradan akıntı-eksüdasyon ve kabuklanma-krut izlenirken, hastalık kronikleştikçe kepeklenme ve deride kalınlaşma-likenifikasyon öne çıkmaktadır. Erken dönemde lezyonlarda kaşıntı hatta yanma olabilmektedir. Kaşıntı özelikle akşam saatlerde daha artmaktadır. 

İyileşme sürecinde hipopigmente yada hiperpigmente lekeler kalabilmektedir. 

Çok yaygın lezyonlar ve ağır klinik tablo hepatit C nedeni ile ribavirin kullanan kişilerde gözlenmiştir. 

Tanı amaçlı kronik ve dirençli olgularda yama terstleri ile nedenler bulunmaya çalışılabilir.

Tedavi

Tedavide derinin nemlendirilmesi son derece önemlidir. Bunun dışında ikincil deri enfesiyonların korunma ve tedavisi mutlaka gerekmektedir. Bunlar için günde 2 kez ılık hatta soğuk su ile duş alınması ve sonrasında nemlendirici ve topikal ilaçların kulanılması gerekmektedir. 

Topikal kortizonlu pomadlar tercih edilmelidir. Hastalıklı alana güçlü topikal steroidlerin açık yada üzeri kapatılarak-oklüzyon şeklinde uygulanması önerilmektedir.

Steroidlere dirençli yada bunların kullanılamayacağı hastalarda tacrolimus ve pimecrolimus içerikli topikaller kullanılabilir.

İkincil enfeksiyonlarda sistemik yada topikal mupirosin içeren antibiyotikli topikalller kullanılabilir. 

Antihistaminler kaşıntı için kullanılabilir.

Güneş ve fototedaviler kullanılabilir. Ancak sıcak ve terlemenin, bazende UV nin problemleri arttırabileceği unutulmamalıdır.

İnatçı olgularda sistemik methotraxate ve intralezyonel steroid uygulaması ve hastalığın yaygın olduğu durumda sistemik kortikosteroidler gerekebilir.


Numuler Egzama (Diskoid Egzama)

Sorunuzu Gönderin
dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor
Adres: Bulgurlu Mahallesi Libadiye Caddesi No:15 Daire:9 Üsküdar/İstanbul
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.
© 2017 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency