Stres ve Psikolojik Bozuklukların Saç Dökülmesine Etkisi

Saçlarımızın vücudumuz için biyolojik önemini biliyoruz. Saçlar bireyselliğimizi yansıtan fiziksel bir özelliktir ancak sosyolojik ve psikolojik yönü de bulunmaktadır. Saç yer aldığımız toplum içinde cinsel kimliğimizi, yaşımızı, sosyal statümüzü hatta grup üyeliğinin getirdiği sosyal özelliği işaret edebilmektedir. Psikolojik yönü ise beden imajının temel parçalarındandır.Günümüzde psikiyatride kullanılan “Beden imajı” tanımı kişinin kendi dış görünüşü ile ilişkili algıları, düşünceleri, hisleri ve davranışlarının tümünü tanımlamak için kullanılmaktadır. Kişinin beden imajını olumlu algılaması yani kendi bedeni ile barışık olması mutluluğunu ve çevre ile uyumunu sağlamaktadır.

Saçlarımız bu özelliklerine ek olarak görünüşünü değiştirmede kolaylığı ile eşsizdir. Kısa bir sürede rengi, uzunluğu, düz yada kıvırcık yapısı değiştirilebilir yenide şekillendirilebilir.

Cilt hastalıklarında zor hasta gurubu olarak tanımladığımız biyo-psiko-sosyal bozukluklar oldukça sıktır. Saç hastalıklarında aynı hasta gurubunu daha fazla görmekteyiz. Çünkü saç hastalıkları psikiyatri bozukluklara bağlı olarak gelişirler yada depresyon, anksiyete, sosyal çekilme gibi sorunlara neden olabilirler. Bu nedenle saç hastalığı olan bireylerin tedavilerinin başarısı dermatoloji ve psikiyatrinin ortak çalışabilmelerine bağlıdır.

Saç kayıplarında başarılı tedavinin iki ayağı vardır: tıbbi ve psikolojik. Başarılı bir tedavi için klinisyen hastanın asıl endişelerinin tam olarak farkında olmalıdır. Hastanın bakış açısından saç dökülmesini, tedaviden beklentilerini öğrenmek, saç döngüsü ve etkili kozmetik kullanımını sağlamak ve iyileşme için neden sabırlı olmak gerektiği hakkında hastaları bilgilendirmek gereklidir. Ayrıca hekimler saçın ve kaybının ruhsal anlamı, etkileri konusunda da bilgi sahibi olmalıdırlar. Unutulmamalıdır ki saç dökülmesi sadece fiziksel görünümde etkili değildir.

Bu bölümde saç dökülmeleri ve psikiyatri problemleri anlatılmaya çalışılacaktır.

Pskilojik kökenli saçlı deri ve dökülmeleri problemlerini sıralamya çalışırsak;

Saç yolma, Trikotillomania

Trikodinia

 

 


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency