Yağ Enjeksiyonu Yan Etkileri

yağ transferi, Yağ Enjeksiyonu, otolog yağ transferi, mikro yağ enjeksiyonu, otolog yağ enjeksiyonu, lipofilling, x yağ transferi öncesi hasta görüşmesi, Yağ Enjeksiyonu öncesi hasta görüşmesi, otolog yağ transferi öncesi hasta görüşmesi, mikro yağ enjeksiyonu öncesi hasta görüşmesi, otolog yağ enjeksiyonu öncesi hasta görüşmesi, lipofilling öncesi hasta görüşmesi, yağ transferi, Yağ Enjeksiyonu, otolog yağ transferi, mikro yağ enjeksiyonu, otolog yağ enjeksiyonu, lipofilling, x yağ transferi, Yağ Enjeksiyonu, otolog yağ transferi, mikro yağ enjeksiyonu, otolog yağ enjeksiyonu, lipofilling, x yağ transferi, Yağ Enjeksiyonu, otolog yağ transferi, mikro yağ enjeksiyonu, otolog yağ enjeksiyonu, lipofilling, xyağ transferi, Yağ Enjeksiyonu, otolog yağ transferi, mikro yağ enjeksiyonu, otolog yağ enjeksiyonu, lipofilling, nano yağ enjeksiyonuYağ enjeksiyonlarında bir kaç ciddi yağ etki gözlenmektedir. Bunda yağ transferinde miktar önem kazanmaktadır. 50 cc nin altındaki yağ transferlerinde ya etkiler daha da azdır.


Yağ enjeksiyonunda yan etkiler

 • Enjeksiyon sonrası yağ volümünün azalması ve tekrar enjeksiyon yapılması ihtiyacı
 • Morluk, şişme, gerginlik ve ağrı
 • Dokuda kanama
 • Ödem
 • Asimetri
 • Uzun süren eritem
 • Yağın alındığı ve enjekte edildiği alanda skar oluşumu
 • Transfer edilen yağ dokusu çevresinde fibröz kapsül oluşumu
 • Yağ kistleri oluşumu
 • Enfeksiyon
 • Yağ dokusu içerisinde mikrokalsifikasyon gelişmesi
 • Donor alandan fazla yağ dokusu alınması
 • Enjeksiyon alanlarında sinir hasarları


Enjeksiyon sonrası yağ volümünün azalması ve tekrar enjeksiyon yapılması ihtiyacı

Yağ enjeksiyonlarında uygulama tekniklerine ve donor alana bağlı olarak değişmekle birlikte enjeksiyon yapılan miktar % 0 – 70 azalmaktadır. Son uygulama teknikleri ile bu oran oldukça azaltılmıştır. Ancak yağ enjeksiyonlarında bu özellikten dolayı genel yaklaşım istenilenden % 30–50 oranında daha fazla yağın enjeksiyonudur. Özellikler yağ transferi sırasında küçük alanlarda farklı doku katmanlarına, az miktarlarda yağ dokusu enjekte edildiğinde daha uzun süre kalıcı olduğu bilinmektedir.


Kist gelişimi

Yağ transferi sırasında küçük yağ dokusu globulleri kist gelişimine neden olabilmektedir. Enjeksiyon miktarı bu kist gelişim riskini arttırmaktadır. 1, 3 ve 5 cc yağ enjeksiyonlarında küçük ancak 10 cc yağ enjeksiyonlarında büyük kistler gelişebilmektedir. Transfer sonrası yağ dokusu içerisinde nekroz gelişebilmekte buda yağ nekroz kistleri gelişimine neden olabilmektedir.


Enfeksiyon gelişimi

Yağ enjeksiyonu donor alandan alınmasından, yağ dokusunun hazırlanması ve enjeksiyonuna kadar steril koşullarda yapılmalıdır. Ayrıca hastalarda seçilmiş uygun bir antibiyotik uygulama öncesi ve sonrasında 5-7 gün verilmektedir. Sterilizasyon koşullarına uyulduğu sürece enfeksiyon gelişmemektedir.


Morluk, Şişme ve Gerginlik

Yağ transferi sonrası bunlar gelişebilmekte ancak bir süre sonra kaybolmaktadır. Birkaç gün sürebileceği gibi bazı hastalarda 1-2 hafta devam edebilmektedir. Koruyucu amaçlı Arnica Montana ve Vitamin C; 1,000 mg/gün uygulamadan 3 gün önce başlanabilmektedir.


Yağ Embolisi

Özellikle glabella-kaş arası ve göz çevresi yağ transferlerinde yağ embolisine bağlı olarak gözde “central retinal arter trombozu” ve buna bağlı olarak gözde görme alan kayıpları gelişebilmektedir.


Yağ transfer alanında kalsifikasyon

sadece göğüse yapılan bir transfer sonrası bu yan etki bildirilmiştir.


Yağ transfer alanında yağ dokusunun yer değiştirmesi

Özellikle yer çekimine fazla maruz kalınan alanlarda bu gelişebilmektedir. Sıklıkla kaş ortası uygulamalarında enjekte edilen yağ burun üzerine yer değiştirebilmektedir. Bunlar liposakşın ve diğer yöntemler ile azaltılabilmektedir.


Yağ enjeksiyonunun istenenden fazla uygulanması

Yağ enjeksiyonu uygulamaları % 30 fazla doku düzeltmeleri ile yapılmaktadır. Ancak bazı özel koşullarda bu isteneyen estetik fazla düzeltme ile sonuçlanabilmektedir. 2 hafta içerisinde düzelmesi beklenen süreç haftalar ve aylar sürebilmektedir. Bu durumlarda bu anatomik alana basınç uygulanması, US yapılması hatta lokal liposakşın bile önerilebilmektedir.


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency