Yüze Yağ Enjeksiyonu

Estetik bilgilerimiz ve yaşlama sürecinin anatomik değişimleri hakkındaki bulgular arttıkça yeni tedavi prosedürleri ve bunların kombine kullanımı ön plana çıkmaya başladı.  Estetik cerrahi yada iplik askı yöntemleri ile deri ve doku sarkmalarının düzeltilmesi, yağ doku kayıplarının yerlerine konulması ve deri yüzeyine yapılan fraksiyonel lazerler ile cildin yenilenmesi en iyi kombine prosedür olarak sonuçlar vermekte. Bu kombinasyon yüzün konturlarını daha optimal düzeltmekte.

Blimsel bir makalede yayınlanmış 49 yaşındaki hasta;  yüz ve boyun germe ile alt göz kapağı operasyonu + tüm yüz yağ enjeksiyonu yapılmış. Hasta ve doktor açısından istenen en optimal sonuç.

 

Bazı olgularda yüz germe yada iplik askı uygulamaları yapılmaksızın sadece yağ enjeksiyonları ile optimal estetik sonuçlar alınabilmekte. Tüm yüze seçilmiş uygun anatomik alanlarar yapılacak yağ enjeksiyonu yüzün konturlarını düzenlemekte ve deri yüzeyinde daha estetik bir görsel etki sağlamakta. Ancak aşırı yağ enjeksiyonları yüzde doğal olmayan sonuçlarada neden olabilir.

Blimsel bir makalede yayınlanmış 44 yaşındaki hastaya tüm yüze sadece  yağ enjeksiyonu yapılmış. 

Yüzde yaşlanma ile deri altı yağ dokusu azalmaktadır. Dokuların elastikiyet kaybı ile yüzün estetik kompartımanları yerçekimi etkisi ile içe ve aşağı doğru yer değiştirmektedir. Yüze yağ enjeksiyonlarının amacı bu yağ dokusu kayıplarının yerine konulması ile yüzde dolgunluğun sağlanması, derin kırışıklıkların giderilmesi, yağ enjeksiyon ile yüzde lift etkisinin sağlanmasıdır. 

Yüzde yağ enjeksiyon sık kullanım alanları aşağıda gösterilmektedir.

Yağ enjeksiyonları hastanın yüz konturları ve ihtiyaç duyulan uygulama alanlarına göre belirlenmeli.  Bunun için öncelikle hasta oturur yada ayakta duru iken yüz volüm kayıp alanları belirlenerek ne kadar yağ enjekte edileceğinin planı yapılmakta. Bunun için ideal yöntem hatanın yüzün ön ve oblik fotoğraflarının çıktısı üzerinde nereye, ne kadar yağ enjeksşyonlarının yapılacağının işaretlenmesidir. 

Yüze yağ enjeksiyonunda yağın alınması, hazırlanması ve enjeksiyon aşamaları son derece önemlidir. Öncelikle yağın alındığı vücut anatomik alanı önemlidir. Sıklıkla hastanın diyet ve egzersizlerinden etkilenmeyecek yani alfa 2 reseptörleri bulunduran yağ dokularının olduğu anatomik alanlar tercih edilmelidir. Bunun için karın ve uyluk bölümleri idealdir. Bu alanlara yağın alınma işlemi öncesi lokal tümesent anestezi yapılmakta.

Donor alandan yağın alınmasında 2.0–3.0-mm kalınlığında ucu künt özel iğneler-kanüller kullanılmakta. Bu kanüller ile alım yapılacak alanda 0.5 cm küçük bir kesi alanından girilerek yağ dokusuna ulaşılmakta. Alım işlemi liposakşına benzer. Ancak liposakşından farklı olarak sakşın cihazı yerine 10 mL enjektörler kullanılmaktadır.

Yağın alınması sonrası şırıngalar normal yerçekimi etkisi altında 10-30 dakika bekletilmekte. Aspire edilen dokulara ait serum, tümesent sıvı, kan, yağ ve yağ dokusu farklı yoğunluklarda oldukları için bu süre içerisinde şırıngada ayrışmakta. Yağ dokusu kalacak şekilde diğer bölümler enjektörden uzaklaştırılır. Enjektörde kalan yağ dokusu serum fizyolojik yada ringer laktat ile dikkatlice yıkanmakta. Sonrasında 1000-3600 rpm de 1-2 dakika santrifüj uygulanmakta. Santrifüj sonrası daha saf ve konsantre yağ dokusu elde edilmektedir. Elde edilen saf yağ dokusu alınan yağ dokusunun ancak % 30-50 si olmaktadır.  

 Elde edilen saf ve konsantre yağ dokusu 1-3 ml lik enjektörlere alınmakta. Bu enjektörler ve uçlarına takılan 0.7 mm, 0.9 mm ve 1.2 mm kalınlığında uçları künt kanüller ile yağ enjeksiyonları yapılmakta. Yüze yağ enjeksiyonları öncesi uygulama alanlarına lokal anestezi yapılmakta.

Daha önce belirlenmiş uygulama alanlarına aşağıda detaylı olarak anlatıldığı gibi enjeksyonlar yapılır. Kanüler deri altına yerleştirilerek ileri-geri hareket ettirilerek yağın enjekte edileceği holler oluşturulur. Her hole azar miktaralarda yağ enjekte edilir. Burada amaç enjekte edilen yağ dokusunun kalıcılığı için çevre dokulardan yeterli kanlanmasının sağlanmasıdır.

Yağ enjeksiyonu yüzde uygulama yerine göre derinin altında farklı katmanlara uygulanmakta. Yüz kemiklerinin hemen üstünden derinin tam altına kadar. Yüzde derinin daha kalın olduğu alanlarda;pre-jowl katlantısı, yüz ortası, yanaklar ve çene gibi, enjeksiyon derin dokularda ve derinin hemen altına yapılabilir. Şakak uygulamalarında daha yüzeysel-hemen deri altına uygulama tercih edilirken göz çevresinde daha derin planda uyulamalar yapılmalıdır. Dudaklarda submukozal plan tercih edilir. Alt çene sınırında-jaw line uygulamları daha derin planda yapılmakta. 

Yüze yağ enjeksiyonunda yüz estetik değerlendirme açısından 3 e ayrılmaktadır. Üst, orta ve alt yüz bölümü olarak. Her bir bölümde yağ transfer edilecek kritik anatomik alanlar bulunmaktadır. Örneğin üst bölümde şakak ve alın anahtar anatomik alanlardır.

Pre-jowl/Geniomandibular katlantı yağ enjeksiyonu

Bu katlantının belirgin olduğu hastalarda yağ enjeksiyonarı en iyi sonuçların alındığı estetik alandır. Bu alana erkek ve kadınlarda yağ enjeksiyonu alt çene sınırının-jaw line kesintisiz konturunu sağlamakta. Ayrıca çenenin estetik görsellliğini sağlamakta. Yağ enjeksiyonu kemik ile deri altındaki dokuya her bir alan için1-3 ml kadar uygulanmakta.


Yanaklara Yağ enjeksiyonu

Yanaklara yapılacak yağ enjeksiyonu yanakların volümünü ve konturunu düzenlemek adına yapılabilecek en doğal uygulamlardan bir tanesidir. Uygulama yapılrken erken ve kadın arasındaki cinsel yüz farklılıkları ve simetri korunmalıdır. Yanak volümünün yağ enejksiyonları ile zenginleştirilmesi göz altındada estetik olarak iyi bir sonuç sağlamakta. 

Çeneye yağ enjesiyonu

Çene yaşlanma sürecinde volüm ve destek dokularında kaybetmekte. Bu süreç çene volümünde azalmaya-küçülme, çenenin düşmesinde kaynaklanan uzamaya ve çene projeksiyonunda azalmaya neden olmakta. Çeneye yapılacak yağ enjeksiyonu çene kemiği ile deri arasına çok katmanlı 1-3 ml şeklinde uygulanmakta. 

Nasolabial Katlantı Yağ enjeksiyonu

Yağ enjeksiyonları içerinde hasta ve doktor beklentileri açısından en fazla uygulama yapılan alandır. Bununla birlikte  bu alan uygulamlarında dikkatli olunmalıdır. Öncelikle yağ dokusu diğer dolgularar göre daha yumuşak ve daha derine uygulanmakta. Bu nedenle diğer dolgularda bu alanda elde edilen bazı sonuçlar yeterli olmayabilir. Bu alanda yağ enjeksiyonu volüm sağlamak açısında oldukça yeterli iken bu alandaki kırışıklığı-katlantıyı gidermek açısından yetersiz kalabilmektedir. Bu olgularda ek dolgu uygulamaları yapılabilir. Yanaklara yağ enjeksiyonu yapıldıktan sonra bu alanın değerlendirilmesi daha doğru bir adım olacatır. Yanaklara yapılan yağ enjeksiyonu bu katlantıyı önemli ölçüde yumuşatacağı için bu alanda daha az yağ enjeksiyonuna ihtiyaç duyulacaktır. Özellikle nasolabial katlantının burun köşelerine olan bölümüne yapılacak yağ enejeksiyonu yüz orta kısmının konturlarını daha iyi toparlamaktadır. Uygulama bu alanda tam deri altına daha yüzeysel ve her bir alanda 1-1,5 ml yapılmaktadır. 

Dudaklara Yağ enjeksiyonu

Dudakların kontur ve volüm uygulamlarında yağ enjeksiyonları yapılabilir. Uygulamalar sırasında hastaların cinsiyetine, sosyal kimliklerine, doğal görünümüne ve simetrine dikkat edilmelidir. Yağ dokusunun diğer dolgulara göre daha yumuşak ve doğal yapısı dudak uygulamaları sonuçlarını daha estetik kılmakta. Aşağıdaki hastada tüm yüz yağ enjeksiyonu ile birlikte dudaklara 1-2 ml, hafif yağ enjeksiyonu ve ağız çevresine Fraksiyonel CO2 lazer yapılmış.

 Çene Alt Sınırı-Jaw line Yağ enjeksiyonları

Jaw line yağ enjesiyonu yüz alt sınır konturunun düzenlenmesi, alt çenenin kulak altında yaptığı açının belirginleştirilmesi ve boyun geçiş sınırının güçlendirilmesi için kullanılmakta. Bu alan uygulamalarına başlamadan önce yukarda anlatılan pre jawl katlantısının değerlendirilmesi ve gerekir ise yağ enjeksiyonu ile başlanmakta. Bu alanda yağ enjeksiyonu masseterik kas ile mandibular kemik arasından derye kadar tüm katmanlara yapılmakta. Bu alan uygulamlarında her jaw line 3-6 ml yağ enjekte edilmekte.

 Şakaklara Yağ Enjeksiyonu

Yüzde yağ dokusu kayıpları yüzün konkav ve konveks yapılarının değişimine ve kemik dokunun daha belirgin olmasına neden olmaktadır. Bu hastalar tarafından "Kemiksi Yüz" yada "İskelet Yüz " görünümü olarak tanımlanmaktadır. Bu durum en fazla şakaklar ve elmacık kemikleri üzerinde ortaya çıkmakta. Özellikle 40-50 yaşlarından sonra daha sık görülmekte. Her bir alana 3-6 ml yağ enjekte edilmekte.

Yanaklara Yağ enjeksiyonu

Yanaklarda yağ dokusu azalması;  yapısal olabileceği gibi, lipodistrofi gibi hastalıklara, 40 yaş sonrası yaşlanma sürecine ve bişektomi gibi estetik operasyonlara bağlı olarakta ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzün ortasında belirgin bir çökme ile kendisini göstermekte. Her alana deri altına ve SMAS altına(bu alandaki buccal boşluğa) 1-3 cc yağ enjekte edilmekte.

 

Göz Üstü ve Üst Göz Kapaklarına Yağ enjeksiyonu 

Yapısal özelikler ve yaşlanma süreci göz üstü anatomik alanında yağ dokusunun azalmasına buda daha yaşlı görünümüne neden olmaktadır. Bu alanda ‘yağ enjeksşyonları orbital kemik ile orbicularis oculi kasının arasında yapılmakta. Özellikle üst göz kemiğinin hafif iç kısmına uygulamalar bu alan için daha seçici olmakta. Her bir alana 1-2 ml yağ enjekte edilmekte.

Göz Altı ve Tear Trough Defromitesi-Ağlama Oluğu Yağ enjeksiyonu

Yağ enjeksiyonları içerisinde göz altı ve tear trough defromiteleri uygulamları seçilmiş olgularda belkide en en güzel estetik sonuçların alındığı alandır. Yapısal yada yaşlanma sürecinde göz altlarında çökmeler ve oluklanlar oluşmakta. Bu oluklanmaya deri ve deri altı destek dokuların incelmesinin sonucu olan göz kaslarının görünübilirliğinin eşlik etmesi ile göz altı morlukları eşlik etmekte. Uygulama orbital kemik ile orbikal kas alatına yapılmakta. Her göz altı için 1-3 ml yağ enjekte edilmekte. 

Yapısal yada yaşlanma sürecinde gözün iç kısmından(nasojugal alan) çapraz-aşağı yanaklara doğru uzanan bir oluklanma olmakta. Buna göz yaşı oluğu-Tear Trough deformitesi denilmekte. Göz altı uygulamalarında bu deformasyon içinde yağ enjeksiyonu yapılabilmekte. Bu uygulama derin dokulara ve her bir alan için 0.5-1.5 ml olacak şekilde yapılmakta.

 

Alın yağ enjeksiyonu

Yapısal yada yaşlanma sürecinde alında yağ dokusunun azalması ile alının olması gereken konveks yapısı değişmekte hatta düzleşmekte. Bu durumlarda bu alana alın kemiği-frontal üstünden deriye kadar olan dokulara katmanlar halinde 2-4 ml yağ enjekte edilmektedir.

 

 

 

 

 

 

Yağ enjeksiyonu PRP ile kombine kullanılabilmektedir.

 


yol tarifi

dermatoloji randevu
dermatoloji doktor cevapliyor

Adres: Esentepe Mah. Cevizli D 100 Güney Yanyol Lapishan 25/2 Soğanlık, Kartal / İSTANBUL
GSM: 0532 624 21 27
Bu sitedeki bilgiler doktor ya da eczacıya danışmanın yerine geçmez. Sitedeki bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı olup, tanı ve tedaviye yönlendirme amaçlı değildir.© 2020 Hakan Buzoğlu. All Rights Reserved.
ByFlash Web Agency